Protest prokurátora proti ZPSa2x12BJ je v Ivanke pri Dunaji i na Krajskom stavebnom úrade v Bratislave zamietnutý.

01.10.2011 14:22

Kliknutím na tento link sa dostanete k uvedeným informáciám:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=259256744113691&set=a.259256720780360.59649.182299398476093&type=1&theater#!/photo.php?fbid=259260730779959&set=a.259260717446627.59652.182299398476093&type=1&theater