Prokuratúra sa vyznamenala!

18.01.2012 09:36
Toto je vyjadrenie KSÚ v Bratislave. Rozhodnutia nadobudli právoplatnosť 20.9.2011 a 13.10.2011. Čo z toho vyplýva? V čase, keď sme písali list na KSÚ do Bratislavy (29.11.2011) aby sme tým pomohli prokurátorke - aby sa zistilo, kedy nadobudli rozhodnutia právoplatnosť (aby ona mohla ďalej konať, lebo len na toto čakala), tak rozhodnutia už dávno právoplatné boli. Celé je to nejaké čudné. Nechápem, ako je možné, že sa jedna prokurátorka nevie dostať k informáciám kedy nadobudli rozhodnutia o zamietnutí jej protestov právoplatnosť! Prokurátorka len čakala a čakala, rozhodnutia právoplatné už dávno boli. A lehota, dva mesiace od právoplatnosti rozhodnutí do jej podania na súd krásne vypršala. Tak ak takto funguje celé Slovensko, tak potom verím tej Gorile, že je pravdivá. Kto toto konečne na Slovensku zastaví?