Projekt Dušana Príkopského, priateľov a občianskeho združenia K VECI

03.01.2015 22:23
V priebehu roka 2014 sme spoločne s Dušanom Príkopským, Ivanom Príkopským, Ivanou Príkopskou, Rudom Šoošom, Petrom Heribanom, Dušanom Takáčom, Katarínou Príkopskou, Petrom Horváthom a Radovanom Stachom pracovali na projekte "Oddychová zóna pri potoku Čierna voda v Bernolákove." 
Spoločne s Dušanom Príkopským sme takto pred rokom napísali projekt do Nadácie Ekopolis, v rámci grantovej výzvy "Zelené oázy 2014" a boli sme úspešní. Z Nadácie Ekopolis nám poskytli 2500 Eur na realizáciu tohto projektu (priebeh realizácie projektu vidíte v troch statusoch nižšie). Ďalej sme sa s týmto projektom uchádzali o podporu v Nadácii Tatra Banky a boli sme opäť úspešní. Získali sme 300 Eur. Občianske združenie K VECI poskytne z príjmu z 2% percent ďalších 300 Eur na tento projekt. 
Spolu pekná suma: 3100 Eur. 

V rámci projektu sa nám podarilo v priestoroch potoka Čierna voda, v Sackách vytvoriť oddychovú zónu. Hlavnou myšlienkou tohto projektu bola revitalizácia zanedbaného priestoru. Uskutočnili sme niekoľko brigád, na ktorých sa postupne plocha oddychovej zóny čistila, vysádzali sa stromy a kríky a stavali sme altánok. Vďaka veľkej pomoci dobrovoľníkov sa nám podarilo tento priestor skultúrniť a zatraktívniť pre všetkých občanov našej obce i jej návštevníkov. 
Do budúcna by sme ešte radi zrealizovali výstavbu móla, vybudovanie menšieho detského ihriska, osadenie informačnej tabule o miestnej faune a flóre, nasádzanie rýb do potoka Čierna voda, osadenie informačnej tabule o projekte s pokynmi ako sa na mieste správať.

V rámci udržateľnosti projektu do budúcna budeme naďalej organizovať miestne brigády, ktoré budú zamerané na údržbu tohto priestoru - kosenie, zber odpadkov, údržba zelene, altánku, ohniska.

Ešte raz veľmi pekne ďakujem všetkým vyššie menovaným za spoluprácu na tomto peknom projekte. Osobitne ďakujem Dušanovi Príkopskému za skvelý nápad a realizáciu projektu.

Hor sa slaninu opekať. 

Všetkých Vás pozdravuje
Richard Červienka