Prispejte na dobrú vec. Ďakujeme :-)

03.07.2011 16:29

VÁŽENÍ PRIATELIA. Iste viete, získali sme grant vo výške 2000 EUR od nadácie Intenda. Celkové náklady na projekt sú ale vo výške 2600 EUR, z ktorých 200 EUR musíme vykryť z vlastných zdrojov. Nedisponujeme peniazmi, všetky výdavky doteraz sme hradili z vlastných vrecák. Preto vás prosíme o pomoc a spoluprácu. Prispejte čo i len jediným eurom na pomoc pri realizácii tohto projektu pre mladých umelcov a mládež v Bernolákove. Číslo účtu je: 2300133111/8330. Ďakujeme :-)