Príbeh projektu obnovy detského ihriska na Družstevnej ulici v Bernolákove.

11.08.2011 13:05


1/ 21.7.2011 mailom oslovujem starostu i jeho zástupcu a oznamujem im, že mám v úmysle vypracovať projekt na obnovu ihriska.


2/ Ešte v ten deň mi príde ďakovný mail od JUDr.Bečicu, kde mi ďakuje za iniciatívu a odporúča ďalej komunikovať s pani Molnárovou.


3/ Komunikujem teda ďalej s pani Molnárovou, na projekte makám. Tá mi oznamuje, že nakoľko je to priestor obecný, treba požiadať oficiálne obecný úrad o stanovisko. Nič nenasvedčuje tomu, že táto žiadosť má byť vybavená záporne. Ide v podstate o "pro forma" krok, nakoľko moja iniciatíva sa víta.


4/29.7.2011 podávam teda žiadosť ( viď ju nižšie).


5/ Ale 1.8.2011 podávam žiadosť o informácie ako je možné, že došli protesty a upozornenia prokurátora vo veci výstavby Zariadenia pre seniorov a 2x12 bytových jednotiek.


6/ Ale 8.8.2011 podávam ďalšie žiadosti: znovu ohľadom informácií, resp. kópie odpovede, ktorú Obecný úrad zaslal prokurátorovi plus žiadam o infotabuľu pre naše občianske združenie v novovybudovanom centre obce.


7/ Odpoveď na "pro forma" žiadosť ohľadom projektu obnovy detského ihriska do 10.8.2011 nedošla. Čas stlačí, tak do kolónky "stanovisko samosprávy" píšem stanovisko JUDr. Bečicu, v ktorom víta moju iniciatívu. A projekt posielam doporučene do Centra pre filantropiu.


8/Dnes 11.8.2011 prišlo záporné stanovisko na adresu občianskeho združenia K VECI. (prikladám. viď nižšie)


Otázka teda znie:
Keď mi JUDr. Bečica 21.7.2011 ďakoval za iniciatívu, v tom čase akože nevedel o tom, že Obecný úrad už pripravuje projekt obnovy detského ihriska na Družstevnej ulici??? Radšej ma nechal zbytočne vypracovať projekt a potom mi až dnes oznámia, že projekt si podávajú svoj a sami??? (vypracovanie projektu netrvá jeden deň)
PS: Okej. Berieme na vedomie. Projekt sme napriek tomu do Centra pre filantropiu poslali. Už len kvôli tomu aby nedošlo k prípadným ďalším nedorozumeniam. Obecný úrad vyzveme listom k lepšej internej komunikácii, nakoľko je zrejmé, že ľavá ruka nevie čo robí pravá, t.j. pravá ruka mi ďakuje za iniciatívu a odporúča na ďalšie rokovania a ľavá ruka mi projekt zamietne.
S pozdravom
Richard Červienka

Žiadosť z 29.7.2011 ohľadom obnovy detského ihriska:

 

Odpoveď na žiadosť, došla 11.8.2011:

 

 
PS: Za celý čas prípravy projektu som nebol zo strany Obecného úradu upozornený na fakt, že projekt obnovy detského ihriska na Družstevnej
ulici pripravujú i oni. A to som ho počas mojej prípravy osobne navštívil a bol viackrát v telefonickom kontakte s pani Molnárovou. Až z vyjadrenia starostu k žiadosti sa dozvedám že Obecný úrad tiež pracuje na projekte.
No nie je to celé čudné???