Prežite krásne Vianoce

21.12.2013 02:32

Milan Rúfus
Vianočná koleda

V mestečku Betléme, 
v jasličkách na slame 
leží to dieťatko, 
na ktoré čakáme. 
Anjelik bez krídel, 
Boží i človečí. 
Nikto ho nevidel, 
každý ho dosvedčí, 
darček mu nesiem tam. 
A ja mu do diaľky 
namiesto hrkálky 
srdiečko posielam.

Priatelia, opäť sú tu. :)
Prežite nádherné vianočné sviatky v kruhu svojich najbližších. Nech sú plné pokoja a radosti.
Nový rok 2014 nech prinesie hlavne veľa zdravia pre každého z nás, veľa spokojnosti a úspechov v osobnom i pracovnom živote.
Všetkým Vám ďakujem za spoluprácu v roku 2013.

Richard Červienka

https://www.youtube.com/watch?v=mCOrLC7sm2Q

Autorom fotografie je Miro Pochyba.