Prerokovanie investičného zámeru lokality Dolný Háj II

05.07.2012 23:06

17. 7.2012 sa v Kultúrnom dome bude konať prerokovanie zámeru výstavby lokality Dolný háj II.

Spojením Dolného hája II  s lokalitou Bernolákovo západ  sa má navýšiť počet obyvateľov Bernolákova cca o 20.000 obyvateľov.

Navštívte Obecný úrad a informujte sa ohľadom tejto výstavby alebo si pozrite na webe obce Návrh zmien a doplnkov územného plánu obce č.1/2012

(na webe návrh nájdete tak, že si kliknete na pozvánku "prerokovania návrhu...." a pod textom pozvánky je zverejnený územný plán. Škoda, že ho obecný úrad

nezverejnil ako samostatný priečinok na hlavnej stránke)