Predvolebný guláš verzus Obecné dišputy

03.10.2014 19:54

Predvolebný guláš verzus Obecné dišputy

Ako býva zvykom pred voľbami, opäť hrozí množstvo tzv. predvolebných gulášov. Scenár majú ten istý – prednesú sa kvetnaté volebné sľuby, padne niekoľko neškodných otázok od sympatizantov, zosmiešnia sa nepohodlní oponenti, prípadne sa budú rozdávať perá, kalendáre, za obeť padne niekoľko kvietkov a potom hybaj spokojne domov. Existuje však aj iná alternatíva. V jeseni roku 2013 sa pred voľbami do VÚC v Bernolákove uskutočnili Obecné dišputy. V nich boli predstavení kandidáti na predsedu a  poslancov Bratislavského samosprávneho kraja. I  tento rok je snaha pokračovať v  tomto trende. Pripravuje sa niekoľko kôl “dišpút. Počas volebnej kampane v rýchlom slede budú nasledovať dišputy s kandidátmi na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva, kde sa budú môcť za rovnakých podmienok, bez akéhokoľvek rozdielu alebo zvýhodňovania prezentovať všetci kandidáti. Je v záujme kandidátov zúčastniť sa týchto dišpút, lebo vyhýbať sa priamemu kontaktu s konkurentmi a potencionálnymi voličmi a ich často aj nepríjemným otázkam je indíciou nekompetentnosti a nedôveryhodnosti kandidáta. Veď ako môže ísť niekto kandidovať do takýchto funkcií v komunálnej politike a nevie, čo tam bude robiť, nerozumie problematike, ktorá na neho čaká. Vážení občania, ak chcete vidieť, ako reagujú Vaši budúci zástupcovia, prípadne im chcete položiť otázky, ste v týchto diskusiách vítaní.

Ing. Alexander Molnár

 

 

 

Svoje podnety, alebo názory na dianie v obci, posielajte na:

nase.bernolakovo@gmail.com

Toto vydanie vyšlo v septembri 2014