Pracovná porada starostu s poslancami alebo mimoriadna schôdza Obecného zastupiteľstva ???

17.10.2011 08:31

Viete o tom, že kanalizácia znova nebude? Hlavne kvôli tomu na dnes zvolal starosta na pracovnú poradu poslancov Obecného zastupiteľstva. Majú schváliť návrh zmeny rozpočtu obce Bernolákovo na rok 2011. Kolónka "kanalizácia" sa zo sumy 2 000 000 EUR mení na NULU. Ja len podotýkam, že akonáhle sa bude na tejto pracovnej porade hlasovať, nie je to pracovná porada ale mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, o ktorom sa nedalo vedieť občanom obce, t.j. došlo k porušeniu zákona.