Pozvánka - 6. schôdza obecného zastupiteľstva 21.6.2011

16.06.2011 16:33

Všetkým poslancom OZ a Hlavnej kontrolórke obce...... a my pridávame ..... A VŠETKÝM OBČANOM BERNOLÁKOVA...