Poórovi už nič nie je sväté - kontrolu ako minul verejné peniaze odmietol.

06.10.2013 13:27
11.9.2013 som požiadal starostu Poóra o vykonanie kontroly oprávnenosti vynaloženia finančných prostriedkov na zakúpenú IT techniku na obecný úrad za rok 2013. Žiadal som ho aby zriadil vyšetrovaciu komisiu, ktorá bude zložená z poslancov obecného zastupiteľstva i odbornej verejnosti. Odvolal som sa na § 25, ods.4, písmeno e Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. Poór mi odpísal, že v citovanom zákone nie je ani zmienka o zriaďovaní vyšetrovacích komisií, preto nemá dôvod mi vyhovieť.
Nuž, v § 25, ods. 4, písmeno e sa píše: "Poslanec je oprávnený najmä zúčastňovať sa na previerkách, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce."
No a kto sú orgány obce?
Podľa § 10, ods. 1  tohto istého zákona, orgánmi obce sú: obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
Starosta Poór dostal žiadosť od občianskeho združenia K VECI, resp. od občana Bernolákova, aby uskutočnil kontrolu výdavkov. On namiesto toho, aby neodkladne konal, pretože spravuje verejné peniaze náš všetkých, drzo ignoruje podnet občana obce. A zákony si vysvetľuje po svojom.
Jednoznačne mal uskutočniť kontrolu. Aby vyvrátil akékoľvek podozrenia. Takto sa do toho krásne celý zamotal ešte viac. Čoho sa bojí Poór? Na čo všetko by sa prišlo?
Ak má čisté svedomie, žiadnej kontroly by sa nebál, no nie?
A nezabúdajme na fakt, že kam sa podela morálka a etika. Poór ide proste nadoraz. Čo to ešte dá, kým sa dá....

A tento Poór kandiduje na poslanca BSK vo voľbách, ktoré budú už 9.11.2013!!! Ja si myslím, že ho treba jednoznačne nevoliť.
 

S pozdravom
Richard Červienka