Podnety môžete posielať obecnej polícii i formou MMS správ.

06.06.2011 05:59

Na číslo obecnej polície v Bernolákove: 0918 882 222 môžete nielen telefonovať ale POSIELAŤ i MMS správy (obrazové správy) priestupkov, ktoré si všimnete a nie sú vám ľahostajné. Náčelník obecnej polície tiež pracuje na svojej www stránke, kde bude informovať o činnosti a diskutovať s občanmi témy bezpečnosti, verejného poriadku a spolupráce.