"Podarený" poslanec BSK

03.11.2013 20:49

Priatelia, neviem či viete, ale starosta Bernolákova Ing. Ľubomír Poór je zároveň aj poslancom Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) za náš volebný obvod,   t.j. za obce Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, Chorvátsky Grob, Malinovo a Zálesie. Keďže sa blížia voľby do BSK (budú 9. novembra 2013) rád by som sa s Vami podelil o moje skúsenosti s týmto pánom poslancom.

            Dňa 30.4.2012 som ho oslovil listom, v ktorom som sa pýtal, akej agende sa v rámci BSK venuje a aké problémy rieši. Ďalej som sa ho opýtal, čo konkrétne ako poslanec BSK pre Bernolákovo a ďalšie obce spadajúce do nášho volebného obvodu urobil a robí v tomto volebnom období. Posledná otázka z mojej strany znela, na akom probléme aktuálne pracuje.

Odpovede som sa dočkal po mesiaci. Presnejšie 29.5.2012. V liste poslanec Poór stroho uvádza, citujem:

„Pokiaľ ide o prácu a aktivity poslanca BSK, tieto sú vymedzené v zákone č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov, a tak ako ostatní poslanci aj ja sa podieľam na úlohách v zmysle prijatých uznesení.“

Nuž, na takúto odpoveď som čakal mesiac. Všeobecné blá blá blá. Plynul mu tretí rok vo funkcii poslanca BSK za náš volebný obvod a on nebol schopný napísať nič konkrétne o svojej činnosti. V § 12, odstavci 2, písmeno „d“ Zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov je napísané jasne: „Poslanec je povinný najmä informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti a o činnosti zastupiteľstva.“

Na čo je nám takýto poslanec, ktorý nie je schopný konkrétne informovať občana o svojej činnosti?

Nuž napriek všetkému kandiduje znovu vo voľbách do BSK, ktoré budú už 9. novembra 2013. Na svojej predvolebnej web stránke píše, citujem: „Dôverne poznám problémy, ktoré je potrebné riešiť, úlohy, ktoré treba zrealizovať, a tým vylepšiť a skvalitniť život našich spoluobčanov.“ – no zrejme tieto problémy nepozná vôbec, keď nie je schopný ani len normálne odpísať na žiadosť, v ktorej sa občan pýta práve na to, čo vlastne pre nás robí. 

            Iný prípad: Občania z Dunajskej ulice sa v máji 2011 obrátili na starostu Poóra, aby pomohol vyriešiť dopravnú situáciu na uliciach Dunajská a Trnavská pri hydinárni. Okrem iného žiadali prechod pre chodcov cez frekventovanú Trnavskú ulicu taktiež pri hydinárni. Ani len odpovede na svoju žiadosť sa nedočkali. Odpoveď neprišla žiadna skoro dva roky. Až keď sa poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Alexander Molnár  vo svojej žiadosti, podanej cez infozákon koncom januára 2013, dotazoval u starostu ako tento problém rieši, konečne sa  starosta Poór unúval k odpovedi. Čo sa týka prechodu pre chodcov na Trnavskej ulici pri hydinárni reagoval nasledovne, citujem: „Uvedená komunikácia nie je vo vlastníctve obce a zriadenie takéhoto prechodu nie je v našej kompetencii.“

Nuž, uvedená komunikácia naozaj nie je vo vlastníctve obce, lenže pána starostu vôbec netrápi fakt, že je zároveň aj poslancom BSK a mohol teda kľudne pre občanov konať a obrátiť sa na orgány BSK v tejto veci. Neobrátil sa! Neurobil nič!

Na Bratislavský samosprávny kraj som sa ohľadom tohto problému obrátil ja. V apríli 2013 som napísal list so žiadosťou o pomoc. Do dvoch týždňov som mal odpoveď. Riaditeľ Odboru dopravy BSK Ing. Csáder mi odpísal, že BSK nemá námietky k zriadeniu nového prechodu pre chodcov na uvedenej ceste. Je však potrebné vypracovať návrh – projektovú dokumentáciu s vyznačeným riešením celej novej úpravy, ktorú vypracuje odborne spôsobilá osoba. Ďalší bod je odsúhlasenie tejto dokumentácie na Dopravnom inšpektoráte v Senci a určenie použitia nového  dopravného značenia Okresným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie taktiež v Senci. Následne BSK poverí správcu komunikácie (Regionálne cesty Bratislava) osadením a vyznačením schváleného dopravného značenia a nového prechodu pre chodcov.

To je všetko. Prechod pre chodcov mohol byť už dávno realitou. No poslanec BSK a starosta Poór nemal absolútne žiadny záujem o tento problém. Vyhovoril sa s ľahkosťou,   že nie je kompetentný riešiť tento problém. A už vôbec nemal záujem riešiť dopravnú situáciu na Dunajskej a Trnavskej ulici. Nuž, kde nie je vôľa, nie je ani cesta.

Keď nie je, podľa jeho vlastných slov, kompetentný riešiť problémy s dopravou, tak na čo je nám takýto poslanec BSK a starosta? Nemá vôľu, nemá ochotu, nemá žiadny záujem riešiť každodenné problémy občanov.

Nuž, ale jemu to nevadí, bez zaváhania znovu kandiduje na poslanca BSK. Na svojej predvolebnej web stránke píše, citujem: „ Preto by som sa rád zasadil o budovanie novej a rekonštrukciu existujúcej dopravnej infraštruktúry....zvyšovanie bezpečnosti občanov...“.

No čo on chce vybaviť, prosím Vás?! Veď obyčajný prechod pre chodcov nie je schopný vybaviť, dokonca nemá problém odpísať, že je nekompetentný tento problém riešiť – pán poslanec BSK ! A on chce dať doprave európsku úroveň? Koho tým Poór zavádza?!

            Ako nás všetkých v Bernolákove informoval poslanec Poór o svojej činnosti, aktivitách, či plánoch v rámci BSK? Počas celého štvorročného obdobia (2009-2013) nezvolal ani jedno verejné zhromaždenie občanov obce na témy spojené s činnosťou Bratislavského samosprávneho kraja. Ako reprezentoval BSK v rámci nášho volebného obvodu?  Nevieme čo BSK pre nás robí, aj práve vďaka takejto nečinnosti poslanca. Zamyslite sa i v ostatných obciach nášho obvodu, ako Vás Poór informoval.

            Na stránke Bratislavského samosprávneho kraja si pozrite zoznam poslaneckých dní poslancov BSK, koľkokrát sa za toto volebné obdobie stretli s občanmi, a špeciálne si pozrite toho nášho poslanca Ľubomíra Poóra – k dátumu 27.10.2013 nemá uvedené ani jedno stretnutie ako poslanec BSK s občanmi. Čo k tomu dodať?

            Podarilo sa mu síce získať dotáciu na realizáciu Historického náučného chodníka po Bernolákove, no neviem, či informačné tabule tohto náučného chodníka nie sú viac hanbou pre nás ako prínosom. More gramatických chýb, otrasné fotografie, nevyznačené žiadne trasovanie od tabule k tabuli po obci (občan ani návštevník nevedia, ako sa dostanú k ďalšej tabuli, ktorým smerom, chýba turistické značkovanie celej trasy náučného chodníka).

Bez hanby však kandiduje i tento rok na poslanca vo voľbách Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnia 9. novembra 2013.

S úžasom čítam jeho článok v  Ivanských novinách. Pred voľbami v roku 2009 si v čísle 4/2009 dal uverejniť predvolebný článok. Začína slovami „Spájajú nás ľudia“. A ďalej pokračuje: „Bohaté skúsenosti, ktoré som získal za 17 rokov pôsobenia v samospráve chcem zužitkovať v prospech občanov všetkých obcí nášho volebného obvodu. Dôverne poznám problémy, ktoré je potrebné riešiť, úlohy, ktoré treba zrealizovať, a tým vylepšiť a skvalitniť život našich obyvateľov.“ Na svojej aktuálnej predvolebnej web stránke píše, citujem: „Bohaté skúsenosti, ktoré som získal za 21 rokov pôsobenia v samospráve chcem zužitkovať v prospech občanov všetkých obcí nášho volebného obvodu. Dôverne poznám problémy, ktoré je potrebné riešiť, úlohy, ktoré treba zrealizovať, a tým vylepšiť a skvalitniť život našich obyvateľov.“ Ani len za to mu nestojíme, aby si prerobil predvolebné blá blá blá. Drzo si nakopíroval ten istý predvolebný text, ktorý mal pred štyrmi rokmi!

Aj sľuby sľubuje tie isté, ktoré sľuboval v roku 2009. Neskutočné!!! Pozrite si jeho predvolebný článok v Ivanských novinách č.4/2009 a porovnajte vtedajšie jeho sľuby s terajšími sľubmi/cieľmi  na jeho aktuálnej predvolebnej webovej stránke. To isté, čo sľuboval v roku 2009 sľubuje aj v roku 2013!!! (Ak si stránku po tomto odhalení zmení, mám ju uloženú ako dôkaz.)

Nastaviť mu zrkadlo v týchto voľbách je viac ako žiaduce a potrebné. Len Vy ho môžete zastaviť. A to už čoskoro, v sobotu 9.11.2013.  Fakt „podarený“ poslanec BSK !!!

 

S pozdravom

Mgr. Richard Červienka