Plač v Bernoláku 4/2013

20.12.2013 08:04

Skôr sa tento článok mal volať: 
JOJ, tá prehra bolíííí po 21 rokoch v samosprááááve 

A že sa na tento článok zneužil obecný časopis Bernolák, vydávaný za peniaze nás všetkých, je choré. Mali ste si to zaplatiť vo vlastnej réžii a roznosiť po obci.

V prvom rade sa vedenie obce dehonestuje samo - svojimi skutkami a správaním sa k obyvateľom Bernolákova. 
Poslanci obecného zastupiteľstva sú na tom takisto. 
Každý si je strojcom svojho šťastia.
Občania to všetko vnímajú a raz za štyri roky ľudia vo verejných funkciách dostanú od občanov vysvedčenie = buď končia alebo pokračujú vo svojich funkciách.
istý pán, sa v prvom rade odpálil sám, svojimi skutkami. Všetko napísané o ňom je aj podložené dôkazmi = jeho listami, reakciami, web stránkami no najmä jeho (ne)činnosťou.
Nuž veru, kto chce kam, pomôžme mu tam. 

Nikto neuráža našich seniorov, ani ZUŠku, ani deti v škôlke a v škole. Je to naozaj tak, z časopisu Bernolák sa nič iné nedozvieme. Za 4700 Eur ročne by sme si teda zaslúžili oveľa viac informácii. Zaslúžili by sme si najmä nezávislú Redakčnú radu, ktorá sa nebojí kompetentným položiť aj nepríjemné otázky. Snáď raz sa toho dožijeme aj v Bernolákove. Snáď raz bude v Redakčnej rade pracovať nezávislý tím nadšencov žurnalistiky. 
A snáď tu bude raz aj normálne vedenie obce, ktoré znesie aj iný názor a dokáže o problémoch normálne diskutovať, bez urážania sa, bez pomstychtivosti, bez ješitnosti.
Nie len vyplakávať za obecné peniaze v obecnom časopise.
S pozdravom
Richard Červienka