Penzión (Ne)Pohoda

15.07.2014 15:18

Naše Bernolákovo

1/2014

 

Penzión (Ne)Pohoda

 

Na marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva predložil pán Krokovič (riaditeľ penziónu) poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť o zníženie nájmu v penzióne.

Dôvodová správa, ktorou pán Krokovič obhajuje túto žiadosť, ma len utvrdila v tom, že podvod na senioroch zvaný Pohoda veselo pokračuje ďalej. Ako prvý dôvod, prečo sa má znížiť nájom, pán Krokovič v tejto dôvodovej správe uvádza, že Bratislavský samosprávny kraj znížil príspevok na klienta.

Nuž poďme pekne po poriadku:

Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len „BSK“) neznižuje príspevky len tak ako sa mu zachce. Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. (ďalej len“zákon“) bol poslednýkrát novelizovaný k 1.1.2014 a BSK musel zmeny, ktoré novela zákona priniesla, zapracovať do svojich Všeobecne záväzných nariadení. Takže pán Krokovič, BSK svojvoľne neznižuje príspevky, tie sa znížili na základe novely vyššie uvedeného zákona. V tomto zákone je takisto definovaný presný postup výpočtu ekonomicky oprávnených nákladov, ktorý je samozrejme záväzný pre BSK. Starosta Poór, však nemal problém znova klamať poslancov i verejnosť, keď verejne na tejto schôdzi vyhlásil, že ekonomicky oprávnený náklad nevychádza zo zákona, že si ho stanovuje BSK (pozrite si prvú časť záznamu z marcovej schôdze od cca 45 minúty, záznam je zverejnený na webovej stránke obce). Mimochodom, pán starosta si zrejme mýli výkon funkcie so súkromnou advokátskou praxou, tak zápalisto obhajuje pána Krokoviča. Len stále čakám, kedy konečne bude hájiť aj záujmy obce, aby si vôbec zaslúžil oslovenie pán starosta.

Pán Krokovič ďalej veľmi rád pletie hrušky s jablkami. Tak aby sme všetci vedeli - v budove penziónu fungujú dve neziskové organizácie:

1) Penzión Pohoda – zariadenie pre seniorov

2) Senior Pohoda – domov sociálnych služieb

Neziskovú organizáciu Penzión Pohoda zriadil pán Krokovič v spolupráci s obcou Bernolákovo. To je tá zakladacia listina, v ktorej figuruje starosta Poór so svojim rodným číslom.

Neziskovú organizáciu Senior Pohoda založil len pán Krokovič a je v budove penziónu v podnájme. A teraz pozor – len a len na služby Senior Pohoda pán Krokovič čerpá príspevky od štátu a BSK. Čo sa týka zariadenia pre seniorov – Penzión Pohoda – tak tu nie je  BSK nijako prítomný!!!

To ale pánovi Krokovičovi nevadí žiadať od obce zníženie nájmu aj pre Penzión Pohoda a veselo klamať, že BSK znížil príspevky aj pre tento penzión Pohoda. O akých príspevkoch to rozpráva? Upozornil som na tento fakt aj poslancov obecného zastupiteľstva na marcovej schôdzi a nič – česť výnimkám. Nevadilo im, že ich pán Krokovič so starostom Poórom zavádzajú.

Veľmi ľahkovážny prístup zo strany obecného zastupiteľstva, ktoré pánu Krokovičovi schválilo zníženie nájmu aj pre Senior Pohoda aj pre Penzión Pohoda!, bude mať ďalšie negatívne finančné následky pre našu obec.

To, že do dnešného dňa nevieme ako hospodári penzión v Bernolákove zrejme poslancom obecného zastupiteľstva tiež nevadí. Starostu obce som vyzval aby konečne zverejnil podrobné hospodárenie penziónu, občania si predsa zaslúžia vedieť pravdu. Z veľmi všeobecného rozpočtu obce Bernolákovo za rok 2013 (zmena rozpočtu schválená v decembri 2013) sa môžeme dočítať, že z prenájmu penziónu obec získala 39260 Eur, no splátky úverov na penzión nás stáli 143 369 Eur. Potom tu máme uvedené, opäť len veľmi všeobecne, výdavky na zariadenie v hodnote 30000 Eur a iné výdavky (kto vie čo je v nich všetko zarátané) vo výške 28000 Eur. Keď to všetko zrátame, tak výdavky za rok 2013 sú spolu cez 200 000 Eur, no príjmy len necelých 40 000 Eur. Keďže naši poslanci odsúhlasili pánovi Krokovičovi zníženie nájmu , tak aj príjem z nájmu v budúcnosti bude menší a rozdiel medzi výdavkami a príjmami opäť väčší.

A koľko ľudí z Bernolákova je aktuálne ubytovaných v penzióne? Na marcovej schôdzi obecného zastupiteľstva sme konečne počuli to neuveriteľné číslo – deväť!!!

Pán starosta a čo tí ostatní seniori v Bernolákove? Ako je postarané o nich ? Koľko peňazí ste vyčlenili pre nich? Myslíte, že oni nepotrebujú sociálne služby? Ako sa o nich zaujímate? Nemajú sa ani kde stretávať, veď ich nepustia ani len do spoločenskej haly v penzióne! Kde sú vaše sľuby, ako im bude všetkým penzión slúžiť? Vy máte odvahu pozrieť sa im do očí? Vy sa dokonca nehanbíte samochváliť, aké úžasné sociálne podmienky ste v obci vytvorili?! Vašou vinou penzión pohltil a pohltí obrovskú sumu peňazí, ktorá mohla byť pre nich použitá rovnomerne a spravodlivo. Takto ste dosiahli akurát starostlivosť o 9 seniorov z Bernolákova a obrovské náklady pre všetkých obyvateľov. Poslanec Molnár predvídavo upozorňoval vás aj obecné zastupiteľstvo, že projekt je zlý ešte v čase, keď ho bolo možné zastaviť. Čo ste spravili? Zmohli ste sa len na očiernenie poslanca v obecnom časopise. Ozaj - tá obľúbená fráza, že nikdy nikto nevie, kedy sa bude potrebovať ubytovať v tomto penzióne - no ja si myslím, že naši dôchodcovia už vedia, že zrejme nikdy. Teda drvivá väčšina z nich, lebo si to jednoducho nemôžu dovoliť.

Späť k pánovi Krokovičovi. Ani napriek zlému hospodáreniu nevyužíva a ani nemá snahu využiť iné možnosti, ktoré ponúka štát, či tretí sektor. A mohol by. Rôzne nadácie prostredníctvom svojich výziev podporujú seniorov. Napríklad Nadácia Orange alebo Nadácia SPP. Pán Krokovič ani len nezaregistroval neziskové organizácie na príjem 2% zo zaplatenej dane. Dôvod? Minulý rok nevyzbieral skoro nič, tak vraj na čo...?! Tak tomu hovorím maximálne „snaživý“ prístup!

Samozrejme, pán Krokovič sa ohradil voči mojim argumentom. Napr. údajne stále pracuje v penzióne zadarmo. Nemá plat. Pán Krokovič, ja vám neverím. Jednoducho neverím, že tu pracujete zadarmo. A nemusí ísť zrovna o plat....

Takisto mi neváhal pripomenúť, že som podnikateľ, že prečo neprispejem na chod penziónu. Nuž, pán Krokovič na vaše chyby vám neprispejem ani cent. Vy ste moju dôveru nezískali. Ja nemám problém podporiť a veľmi rád podporím aj v budúcnosti seniorov v ich činnosti, rôzne ich združenia či podujatia. No vás nie. A po týchto výsledkoch určite nie.

Pán Krokovič na marcovej schôdzi obecného zastupiteľstva sľúbil, že prehodnotí svoje zotrvanie v penzióne. No ako vidíme, stále je tu. A ako vždy rád vyťahuje na všetkých sociálnu kartu sťaby záchranca seniorov v Bernolákove. A my, čo sme si ho dovolili kritizovať, my sme tí zlí, ktorí nedoprajú penzión seniorom. Ale čoby, pán Krokovič a spol. My si len dovoľujeme, predstavte si tú drzosť, otvorene povedať, ako to s penziónom naozaj je, vaše výsledky sú katastrofálne.

Vystihol to poslanec Ivan Trubač – „odkusli sme si až príliš veľké sústo z koláča“. Je tomu naozaj tak. Vedenie obce vsadilo na mega zlý zámer, ktorý nás bude stáť ešte veľmi veľa.

 

Na záver si prečítajte, ktorí poslanci hlasovali „ZA“ zníženie nájmu pánovi Krokovičovi:

„ZA“ - Miroslav Káčer, Helena Černayová, Milan Slaný, Rastislav Požár, Ľuboš Štica, Stanislav Bečica, Darina Švardová.

 

„PROTI“ - Alexander Molnár, Ivan Trubač.

Dve poslankyne neboli prítomné na schôdzi: Katarína Koporcová a Emília Biznárová.

 

Bez komentára:

Vo Vojke sa pánovi Krokovičovi darí – z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny si vybavil finančný príspevok vo výške 65520 Eur. Prečo sa tak nesnaží aj v Bernolákove? A na čo....? V Bernolákove to predsa vedenie obce ochotne zaplatí z peňazí nás všetkých a poslanci obecného zastupiteľstva sa nečinne prizerajú – česť výnimkám.

 

Mgr. Richard Červienka