Oznam o vzniku K VECI v Bernoláku

22.02.2011 09:44

Odoslali sme informácie o založení nášho OZ K VECI a jeho stručný popis do pripravovaného čísla Bernoláka. Uzávierka je 25.2.2011

Text znel:

 

Činnosť OZ K VECI zahájená 9.2.2011
"Dobrý deň, chceli by sme Vám predstaviť občianske združenie K VECI. Ide
o zoskupenie aktívnych občanov Bernolákova, ktorí sa budú snažiť presadzovať pozitívne
zmeny v postojoch obyvateľstva k otázkam verejného, spoločenského, hospodárskeho a
kultúrneho života v obci. Zaujíma nás, čo a ako sa v našej obci deje. Cieľ máme jasný –
pýtať sa kompetentných, informovať občanov a poskytnúť priestor na diskusiu na témy, ktoré
sa dotýkajú predovšetkým nás – obyvateľov.
Za krok správnym smerom považujeme zmenu otváracích hodín miestnej pošty.
Žiadosť o predĺženie otváracej doby, adresovaná Slovenskej pošte, a.s. bola následne
posunutá na Oblastné riaditeľstvo pôšt Bratislava, ktoré žiadosť vybavilo kladne s účinnosťou
od 1. marca 2011. Spätnou väzbou a promptným vybavením zo strany Slovenskej pošty sme
nadšení. Ďakujeme."

Občianske združenie K VECI
Poštová 6
900 27 Bernolákovo
Facebook: K VECI
E-mail: ozkveci@gmail.com
https://kveci.webnode.com