Osvetlenie ihriska na Družstevnej ulici nebude a vyčlenené peniaze z rozpočtu obce tiež nie.

07.08.2013 07:48

Písal som na Obecný úrad mail ohľadom riešenia osvetlenia detského ihriska:
Dobrý deň,

ešte by som rád s Vami prejednal tému osvetlenia detského ihriska na Družstevnej ulici.

V noci je toto ihrisko ponorené do tmy, čo je výhoda pre vandalov, ktorí ho ničia.
Stretávajú sa v prechode na schodisku medzi garážami blízko vstupu na detské ihrisko.

Osvetlením ihriska v noci by sme predišli jeho devastácii a tiež by toto mohla byť cesta ako tých vandalov odtiaľ dostať - nakoľko svetlo z lampy by dopadalo aj do tohto priestoru medzi garážami.

Bolo by možné zo strany Obecného úradu inštalovať jedno pouličné osvetlenie na toto detské ihrisko?

Riešením by mohlo byť natiahnutie kábla od pouličnej lampy pred bytovkou na Družtevnej 2 a 4. Kábel by sa viedol pod zemou, jamu by sme po celej dĺžke vykopali my v rámci brigády.

Od Vás by sme potrebovali zistiť, či lampu na ihrisku je možné napojiť už na existujúcu vetvu pouličného osvetlenia pred bytovkou tak, aby nedochádzalo k preťaženiu siete a prípadnému vyhadzovaniu poistiek.

Tiež by bolo vhodné, aby obec zafinacovala toto osvetlenie.
Nemuselo by pritom ísť o nový model. Stačil by aj zánovný - ak je to vhodné.

Tiež by lampa nemusela samozrejme svietiť celú noc.
Stačilo by tak cca do 03:00.

Myslím si, že osvetliť toto ihrisko v noci je nanajvýš vhodné.
Chránil by sa tým majetok obce a občanov.

Ďakujem.
S pozdravom
Richard Červienka

A ich odpoveď:


Dobrý deň,

obdržali sme Váš návrh na realizáciu osvetlenia na detskom ihrisku na Družstevnej ulici. Keďže pripojenie na verejné osvetlenie je možné realizovať len za určitých podmienok, vzhľadom na technické možnosti riešenia, ako aj finančné možnosti, nepredpokladáme v dohľadnej dobe realizáciu osvetlenia na ihrisku na Družstevnej ulici v Bernolákove.

 

 

A tiež som písal  na Obecný úrad mail ohľadom vyčlenených peňazí v rozpočte na ihrisko Družstevná (2650 Eur):
Dobrý deň,

vo schválenom rozpočte na rok 2013 je vyčlenená suma 2650 Eur na detské ihrisko na Družstevnej ulici.

Na čo plánujete tieto peniaze použiť?

Mohli by sme ich spojiť a spolu tak máme cca 5200 Eur.

Dali by sa napríklad nakúpiť ďalšie preliezky a vyriešiť osvetlenie ihriska v noci.

Vopred ďakujem za odpoveď.

S pozdravom

Richard Červienka

A odpoveď z obecného úradu:

Dobrý deň,

k Vašej otázke ohľadom sumy vyčlenenej v rozpočte na rok 2013 na detské ihrisko na Družstevnej ulici Vám oznamujeme, že
nepredpokladáme uvedené financie spojiť s financiami projektu, ktorý na ihrisku realizujete.