Ostalo ticho, tichúčko...?

08.03.2012 07:48

5. marca 2012 som mailom oslovil Náčelníka Obecnej polície v Bernolákove s otázkou ako pokračuje vyšetrovanie

vo veci podaného trestného oznámenia na neho. Či mu tento stav vyhovuje, či by to nechcel čo najrýchlejšie uzavrieť a

čo preto spravil.

Nakoľko platí prezumpcia neviny - mal by mať eminentný záujem na tom, aby očistil svoje meno (môj názor).

Do dnešného dňa mi neodpísal.

 

V ten istý deň som sa telefonicky spojil s okresným riaditeľom polície v Senci, pánom Valekom. Nebol v kancelárii,

tak som mu u sekretárky nechal odkaz, v ktorom som ho poprosil o informácie ohľadom postupu vyšetrovania v tejto veci.

Zatiaľ nemám žiadnu odozvu.