OZ K VECI sa stalo skutočnosťou!!!

09.02.2011 00:00

Milí priatelia, dnešný deň sa zapíše do histórie moderného Bernolákova... svetlo sveta uzrelo občianske združenie K VECI o Vás a predovšetkým pre Vás. Chceme sa vyjadrovať k aktuálnym témam života v obci, pričom nás zaujíma skutočne všetko. Chceme pochváliť veci, ktoré fungujú a pomôcť tým, ktoré nefungujú podľa predstáv občanov.