Odteraz už prehľad, ktorý poslanec ako hlasuje.

21.06.2011 08:16

Občianske združenie K VECI bolo úspešné pri podaní návrhu ohľadom menovitého zverejňovania hlasovania poslancov pri každom uznesení počnúc dnešnou schôdzou obecného zastupiteľstva - 21.6.2011. Na web stránke obce by ste už teda mali nájsť aj prehľadnú tabuľku ktorý poslanec ako hlasoval (za, proti, zdržal sa). Ďakujeme poslancovi Požárovi za iniciatívu a pomoc pri realizácii tohto návrhu.