Odpovede na otázku č.1 v rámci Veľkej ankety v Bernolákove.

13.06.2011 08:39

Prečítajte si odpovede na otázku č. 1:

Máte dostatok informácií o práve prebiehajúcich projektoch v obci (napr. obnova centra, stavba penziónu Pohoda, resp. Zariadenia pre seniorov, jednotlivé etapy kanalizácie?

 

(tie "pluská" pri niektorých názoroch znamenajú počet, koľkokrát sa tento istý názor objavil v ankete)

 

Žiadne informácie nie sú, hlavne o kanalizácii. Ako keby sa zem pod ňou zľahla a koniec všetkému.

Nie. Prečo sa časť kanalizácie v obci robí z eurofondov a nie celá? Máme smolu, že nebývame na ulici, kde starosta a jeho rodina?

Nie. ++++++++++++++++++++++++++++++

Mám minimálne informácie o projektoch.

Žiadne info.

Ak sú informácie na webovej stránke obce, tak áno.

Nemám info o stavbe penziónu ani o príprave na kanalizáciu.

Málo info.

Žiadne informácie.

Kanalizácia mala byť už dávno.

Nemám.++

Áno – viď časopis Bernolák.

O niektorých áno, o niektorých nie. Napr. o obnove centra mám postačujúce informácie, ale o výstavbe kanalizácie mám málo informácií.

Obnova centra je druhoradá. Prvoradé by mali byť chodníky. Načo platí zákon o odpratávaní snehu, keď sú to ani nie chodníky, ale ruiny z dôb Márie Terézie. Je to hanba väčšia pre obec, ako sa dívať na fontánu. Chodníky sú upravené len tam, kde bývajú poslanci a podľa toho vieme, koho sme volili.

Na stránke obce je zopár informácií, ale ak by ich bolo viac, rada ich prijmem.

Málo.

Nie nemám.

No nie. Pomalá výstavba.

V rámci možností.

Áno. Na web stránke obce.

Nie. Vôbec.

Áno. Cez internet.

Áno.+++

O týchto projektoch neviem nič!!

Veľmi málo info, hlavne ľudia nie sú informovaní o výberových konaniach.

Nie. Dokonca ani dedinský rozhlas nepočuť, keď ide auto, alebo lietadlo, či vlak. Nemal by sa dedinský rozhlas zmodernizovať aby ho bolo aj vždy počuť? Alebo postačuje formálne, že ho dedina vôbec má?

Nastolené otázky sa ma v súčasnosti netýkajú.

Kedy sa naposledy slávnostne otváralo pri Jednote malé športové ihrisko? Aké boli náklady a prečo sa doňho znovu investuje? Ktoré firmy sa na ňom podieľajú? Prečo nie je v obci káblová televízia? (internet?) Dobré by bolo cestou obecných novín informovať ale aj o detailoch (firmy...náklady...).

Nemám takmer žiadne.

Mám málo informácií a tempo prác je mizerné. Koľko bolo preplatených faktúr a v akej sume? Prečo práce boli zadané firme s obrovskými dlhmi (sociálna poisťovňa, živnostníkom a firmám)?

Informácií o prebiehajúcich projektoch v obci máme pomerne málo, len tie, ktoré boli uverejnené prostredníctvom časopisu Bernolák, nakoľko o verejných schôdzach k danej problematike sme sa nemali ako dozvedieť, keďže bývame ďalej od obecného úradu.

Doteraz sme nemali nijaké relevantné.

Disponujem info typu: Budovanie pre všeobecné blaho – časový horizont neznámy...

Nie, skôr žiadne!

Nemáme.+

Mám.

Temer žiadne.

Informácie len z časopisu Bernolák – menej.

Nemáme žiadne informácie, keďže nám ich nemá kto hovoriť.

Informácie sme získali z časopisu Bernolák.

Nemáme žiadne informácie o prebiehajúcich projektoch, nemáme možnosť zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva kvôli pracovnej zaneprázdnenosti.

Hovno sa tam robí. Nemám, všetko to tie kurvy z Daspra rozkopali, o zvyšku viem málo.

Len z Bernoláka. Rozhlas neni vôbec počuť.

Nemám skoro žiadne info.

Informácie o stavebnej činnosti v obci sú nedostatočné. Chýba tu podrobnejšia grafická informácia o obnove centra obce a hlavne o penzióne pre seniorov. Keď je spracovaná projektová dokumentácia nie je problém zobraziť základné informácie na úrovni architektonického návrhu ako sú pôdorys a pohľady.

Nejaké informácie sú, ale nie je ich dostatok.

Informácii nie je nikdy dosť, teda ja osobne nemám o informácie núdzu, keďže som rodinne spriaznený s Ivou Pipíškovou B-)

Nie, obecné zastupiteľstvo zásadne neinformuje o projektoch. najmä nie o výstavbe kanalizácie, ktorá už mala byť dávno, veľmi dávno hotová. poslanci (napr. Kúty) svojho času sa vraj vzdali platu poslanca a vraj dali tieto financie na výstavbu kanalizácie. Ale to asi nie je tak, čo poviete???

Nemám dostatok informácii, väčšinu informácií čerpám z internet. stránky Bernolákova, a len nedávno tam pribudli nové skutočnosti a údaje. Minulotýždňové stretnutie s občanmi o 17tej hodine v DK Bernolákovo bolo pre mňa neaktuálne, keďže som sa na danú hodinu nevedela uvoľniť, preto som privítala, že som záznam našla na stránke.

Mám iba čiastočné informácie, že sa niečo stavia v rámci informácií zverejnených na stránke obce. Kanalizácia je už dvadsať rokov iba v stave míňania peňazí a sľubovania.

Nie, ale nevyhľadávame ich.

O týchto akciách sa dozvedáme tak pri voľbách a ak starosta potrebuje vylepšiť profil.

Nie, skôr naopak.

Ani náhodou. (!!!) Myslím si, že by sa to mohlo vyhlasovať v rozhlase. („Drahí spoluobčania, dnes sa začala výstavba/revitalizácia centra... /od zajtra/ dňa XY.ZQ.2011 sa začne výstavba/revitalizácia centra... Dátum dokončenia tejto výstavby/revitalizácie bol stanovený na ZQ.2011“) alebo by nejaký ten revitalizačno-výstavbový plán mohol visieť vo výveskách situovaných na strategických miestach v obci. Pretože úprimne, v Bernoláku sa toho veľa nepíše a okrem toho nie všetci Bernolák čítame.

Nie, nemávam dostatok informácií o dianí v obci. Všetky informácie musím získavať prácnym vyhľadávaním a zisťovaním. Doterajšie poznatky poukazujú na to, že to obecný úrad robí zámerne, z dôvodu ad jedna, aby splnili to ako im ukladá zákon (zvyčajne Zákon č. 50/1976, Stavebný zákon, resp. „info“ zákon) ad dve, uvedú informáciu na diskrétnom mieste, v štruktúrach položiek na webe, tak aby sa občan nemal možnosť intuitívne k informácii dostať. Výsledkom je ono známe a ich obľúbený argument „neznalosť neospravedlňuje“. A termíny na vyjadrenie sa tým rýchlo preexspirujú, čo vedeniu obce uvoľňuje ruky v pokračovaní danej aktivity.

Nie, napriek tomu, že dostávame Bernolák.