Odpovede na anketovú otázku č. 2 v rámci Veľkej ankety v Bernolákove.

19.06.2011 21:47

Prečítajte si odpovede na otázku č. 2:

Ako ste spokojní s kvalitou poskytovaných služieb Obecného úradu (napr.: otváracie hodiny, dostupnosť informácií, ústretový prístup zamestnancov smerom k Vám...)?

 

 

Na obecnom úrade sú pracovníčky veľmi neochotné. Hlavne keď ich prosíte o pomoc!

 

Spokojný. + +

 

Až na pár ľudí sa to dá.

 

Kvalita Obecného úradu je veľmi dobrá.

 

Dá sa, len tie termíny...

 

50% spokojnosť.

 

Neviem sa vyjadriť – zatiaľ som nemal dôvod navštíviť Obecný úrad.

 

Už 2 roky žiadam (písomne) o číslo popisné a orientačné, ale márne!

 

Je to OK.

 

Pani pokladníčka je namyslená a nekomunikuje.

 

Nemám problém.

 

Málo využívam – neviem posúdiť.

 

Moje skúsenosti sú pozitívne.

 

V poriadku.

 

Pri osobnom kontakte je to v poriadku, ale pre koho je chodníkový odhŕňač smetí, snehu – prečo nezamestnaní nekosia a nehrabú zákopy po celej dedine – a čo strihanie stromov v zákopách.

 

Zatiaľ nemám osobnú skúsenosť, neviem sa vyjadriť.

 

Som spokojná, až na prístup p. Múčkovej.

 

Nie som spokojná so službami obecného úradu stránkovými dňami a drzosťou niektorých zamestnancov, napr. pani na recepcii.

 

Dosť dobre.

 

Nie veľmi.

 

Ústretovosť pokladníčky na OÚ je mizerná.

 

80%.

 

Krátky stránkový čas v popoludňajších hodinách.

 

Dá sa!

 

Neochota.

 

Lepšia informovanosť by sa zišla.

 

Nie – dostupnosť informácií.

 

Zatiaľ celkom aj áno.

 

Pani v podateľni + pani Múčková = ku kravám a nie k ľuďom s ich jednaním.

 

Celkom áno.

 

Mohli by sa zvýšiť. (poznámka: odpoveď sa vzťahuje na stránkové hodiny OÚ)

 

Nespokojná.

 

Slabá.

 

Nemám skúsenosť.

 

30%

 

Nie veľmi / čo sa týka prístupu zam./

 

Nespokojný. Na otázky rôzneho charakteru od OÚ sme ešte ani po 2 rokoch nedostali odpoveď. Odd. životné prostredie si neplní nič.

 

Celkom fajn.

 

Mohla by byť lepšia informovanosť.

 

Tak na 70% lebo 1. kancelária nemá pojatie načo vlastne „je“. A je to odbor Sociálnych vecí!!!! Má v tom guláš.

 

Služby obecného úradu, ktoré sme zatiaľ potrebovali využiť boli celkom dobré, stretla som sa s ochotou zamestnancov OÚ, aj rýchlosť vybavenia veci bola uchádzajúca.

Som spokojná.

Prístup zamestnancov obecného úradu je dobrý.

Záleží od jednotlivcov. Pani na info je super.

Áno.+++

Kontakt minimalizujem na 1 návštevu ročne (zakúpenie nálepky na smetnú nádobu a úhrada dane za psa). Vážnejšie výhrady nemám.

Otváracie hodiny by mali byť denne od 8.00 do 16:00.

Nie sme spokojní.

Dobre.+

V zásade áno.

Hodiny určené stránkam – vyhovujúce. Prístup zamestnancov – vyhovujúci.

Na obecnom úrade sú veľmi príjemní.

Otváracie hodiny by mohli byť rozšírené, viď zmena úradných hodín na pošte.

P. Múčková by mohla byť ústretovejšia.

Ústretový prístup zamestnancov voči občanovi negat. Nevybavená sťažnosť.

Z vlastných skúseností nie som spokojná s kvalitou poskytovaných služieb obecného úradu.

Bežne zamestnaný človek to nestíha a keď aj, kompetentný nie je v práci (p. starosta, zástupca).

Obecný úrad by mal byť otvorený každý deň.

Nie.++

Nie sme spokojní, ústretoví niektorí sú, ale nič sa nedozvieme!

Sme spokojní.

S prácou personálu obecného úradu som spokojný.

Ústretový prístup žiadny, neochota, odpornosť.

Pri osobnom kontakte to ešte ide, ale vybavovanie rozhodnutí trvá dlho a vybavuje sa systémom ako nedať, nevyhovieť a nie urobiť všetko pre to, aby sa občanovi uľahčilo, vyhovelo, odpustilo, čo sa odpustiť čo i len trošičku dá.

Otváracie h. – OK, dostupnosť info – OK, p. Berčík, p. Molnárová – zdĺhavé vybavovanie.

Ústretovosť obec by sme videli, keby brali ohľad aj na tých, ktorí chodia do práce skoro ráno, avšak v obci od jari do jesene vyhráva hudba. Asi pracovníci obce nepoznajú zákon o nočnom kľude po 22.00 h. Hudba môže byť potom len v uzatvorených priestoroch. Privolali sme za týmto účelom políciu, ktorej bolo preukázané, že starosta im to povolil. Ale čo my z toho máme, keď do skorých ranných hodín trieskajú bubny.

Som spokojný, pretože tam chodím veľmi zriedka a nemôžem to porovnávať.

 

S kvalitou služieb na obecnom úrade, alias Stavebnom úrade, som mimoriadne nespokojný. Počnúc ústretovosťou, tak aj odbornosťou. Vysoká miera korupcie mala za následok až psychické vyčerpanie Ing. Karabinoša, ktorý kvôli skorumpovaným praktikám dal výpoveď. Ing. Berčík, ako „žoldnier“ vykoná všetko, čo mu už len starosta naznačí a jeho ústretovosť tomu priamo úmerne zodpovedá (napr. rozkopávky, drobné stavby). Ing. Dutko, ktorý nahradil Ing. Karabinoša často nevhodným spôsobom vyzýva počas návštevných hodín, ak sa nejedná o stavebné povolenie, kolaudáciu, či inú väčšiu stavebnú aktivitu, aby opustili miestnosť, ľudovo, vyhadzuje. (Mal som možnosť byť toho svedkom). Taktiež, neospravedlniteľné zlyhanie vo veci výstavby bytového domu pri Lidli. (Napr. zmena územného plánu len kvôli tomu bytovému domu, zmena počtu poschodí, navýšenie o jedno poschodie oproti stavebnému povoleniu a o pozemkoch ani nehovoriac).

 

Pravdupovediac, služby obecného úradu využívam veľmi zriedka (našťastie ???) preto okrem mierne spomalenej učtárne, nemám s týmto žiadne skúsenosti. Vlastne ani neviem aké iné služby OÚ poskytuje. (!!!)

 

Otváracie hodiny sú jednoducho katastrofa( okrem krčmy a železiarstva). Kvalita poskytovaných služieb na obecnom úrade je kapitola sama o sebe. Začnem s recepciou. Pani na recepcii bola ku mne neskutočne drzá, keď som si kávu zakúpenú v automate na prízemí obecného úradu dovolil zahodiť do odpadkového koša, pretože mi nechutila, podľa mňa bola veľmi riedka a bez chuti, ale nesťažoval som sa, iba som ju nevypil ale zahodil. Pani si neodpustila sarkastickú poznámku, že všetkým káva chutí, akurát mne nie a že prečo som ju vyhodil do koša... Nemyslím si, že sa táto pani má starať do toho, či túto žbrndu je povinný niekto piť. To, že jej nároky na kvalitu kávy sú také nízke, ju neoprávňuje správať sa arogantne k ostatným obyvateľom. Pani v kancelárii, kde sa platia dane si v pracovnom čase vybavovala súkromný telefonát a keď videla, že čakám nervózne predo dvermi, zavrela mi ich pred nosom a pokračovala v telefonáte. Čakal som 15 minút, kým otvorila. Je mi jedno, čo robí táto pani v rámci svojho pracovného času, ale je drzosť takto sa správať, ak tam evidentne niekto čaká a vybavovať si pritom na úkor času čakajúceho súkromné záležitosti. Stavebný úrad- Tu je taký priestor na zlepšenie, že sa to nedá ani opísať, myslím, že nemá význam túto tému vôbec začínať...človek je rád, keď od úradu nič nepotrebuje...

 

Chodím tam málo, takže sa neviem vyjadriť.

 

Spokojní, zatiaľ sme nemali problém.

 

So stránkovými hodinami som spokojná.

 

Otváracie hodiny OU sú veľmi biedne, nemám pocit, že by tu boli pre nás dostatočne k dispozícii. Sama som už raz písala sťažnosť na zamestnankyňu OU, čiže asi taký ústretový prístup som zažila...

 

Otváracie hodiny sú fajn, ochota pracovníkov je veľmi rozdielna. V jednom prípade som sa musela sťažovať, aby sa v tejto veci prístup pracovníčky zmenil.

 

Hm, tak na toto sa mi ťažko odpovedá, asi som si už zvykol, a keďže väčšinu zamestnancov poznám osobne z môjho civilkárskeho pobytu na obecnom úrade. Ale určite si viem predstaviť, že pri nástupe nového vedenia obce sa urobí konkurz na dôležité pozície, myslím, že by sme sa posunuli ďalej, títo ľudia sú zžití so súčasným vedením a svojou funkciou, v negatívnom aj pozitívnom zmysle, ale to je pri každej práci, že človek stratí odstup... Zatiaľ som na obecnom úrade vybavil všetko, čo som potreboval, teda až na obecnú políciu, čo je téma sama o sebe.

 

Kvalita poskytovania služieb Obecného úradu je na dostatočnej úrovni.

 

Odkedy sú predĺžené hodiny v pondelok, tak to je už lepšie. Zamestnanci sú ústretoví, ale len dovtedy, dokiaľ nevystupujú ako ľudia, ktorí riešia za starostu odpoveď na otázku. Vtedy sa transformujú na inú bytosť – akoby z ich vnútra prehováral LP (viď starší film Votrelec).

 

Nespokojný.

 

(tie "pluská" pri niektorých názoroch znamenajú počet, koľkokrát sa tento istý názor objavil v ankete)