Odpovedáme starostovi na jeho záporné stanovisko ohľadom našeho projektu detského ihriska na Družstevnej ulici.

15.08.2011 09:51

Naša odpoveď na záporné stanovisko starostu obce ohľadom našeho projektu obnovy detského ihriska na Družstevnej ulici: