Odpoveď starostu obce Ing. Ľubomíra Poóra na našu žiadosť ohľadom obnovy centra obce.

13.05.2011 16:06

Odpoveď starostu obce Ing. Ľubomíra Poóra na našu žiadosť ohľadom Obnovy centra obce (pozri našu žiadosť tu v aktuálnych oznamoch zo dňa 6.2.2011 ):

 A moja mailová odpoveď späť starostovi:
 
Dobrý deň,
ďakujem za odpoveď na list.
Chcel by som Vám pripomenúť, že akákoľvek otázka, dotaz (na aktuálnu tému, či spätne) občana obce smerom k Vám nie je nikdy od veci !
Vy ste chceli byť starostom obce,... ste vo verejnej funkcii, strpte teda akékoľvek otázky (pozitívne, negatívne) ohľadom Vašej funkcie starostu obce, Vašich rozhodnutí a zámerov.
Pri tejto príležitosti Vám pripomeniem citát z časopisu Bernolák č. 5 z decembra 2005, kde sa na úvodnej strane prihovárate občanom, ktorí v obci ešte nemajú trvalý pobyt - aby si ho vybavili. Jedným z Vami uvedených dôvodov je aj tento:
"Samozrejme je tu aj fakt, že ako občan obce mám právo žiadať vysvetlenia, kontrolovať ako sa vynakladajú obecné financie a pod."
Myslím, že ste sa v tomto výroku vyjadrili jasne a preto Vás žiadam, upustite od komentárov ako: "k veci - od veci" , "krátkosť môjho pobytu v obci" a podobné narážky.
Verejné zhromaždenie, ktoré sa konalo 18.4.2011 ostalo z mojej strany bez vystúpenia.
Čo sa týka fontány a petangového ihriska - nepýtal som sa na schôdzi či sa to dá v projekte zmeniť dodatočne, lebo mi je jasné, že s projektom sa už v tejto fáze nedá nič robiť - nič meniť. (potvrdil mi to poslanec Káčer vo facebookovej komunikácii ešte v decembri 2010).
Píšete že žiadosť o nenávratný finančný príspevok na obnovu centra obce bola prerokovaná na zasadnutiach komisií - pevne verím, že ich najbližšie schôdze (cca dva týždne pred 21.6.2011) budú už verejnosti prístupné.
Ako starosta obce ste vystavený otázkam - či už pred, v priebehu alebo po realizácii akéhokoľvek projektu v obci.
Ste starostom štvrté volebné obdobie, máte dostatok skúsenosti, preto nechápem prečo nedokážete odpovedať na žiadosť bez osobných narážok na občana obce, ktorý sa Vás môže pýtať na čokoľvek ohľadom Vašeho výkonu starostu.

S pozdravom
Richard Červienka
predseda
občianske združenie K VECI