Odpoveď starostky Ivanky pri Dunaji vo veci protestov prokurátora ohľadom vydaných stavebných povolení k Zariadeniu pre seniorov a 2x12 bytových jednotiek.

29.08.2011 18:12