Obecné dišputy - komunálne voľby 2014

20.10.2014 21:56

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Obecné dišputy s kandidátmi na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva sa uskutočnia nasledovne: 

Obecné dišputy s kandidátmi na starostu obce : 

Kedy: 4.11.2014 (utorok) 
Kde: Bernolákovo, Kačabar, spol
očenská miestnosť 
Čas: 18:00-21:00 


Obecné dišputy s kandidátmi na poslancov obecného zastupiteľstva sa uskutočnia až v dvoch kolách, nakoľko kandidátov na poslancov je 27. 

Prvé kolo: 

Kedy: 5.11.2014 (streda) 
Kde: Bernolákovo, Kačabar, spoločenská miestnosť 
Čas: 18:00-21:00 


Druhé kolo: 

Kedy: 10.11.2014 (pondelok) 
Kde: Bernolákovo Kačabar, spoločenská miestnosť 
Čas: 18:00-21:00 


Všetci ste srdečne pozvaní zúčastniť sa týchto diskusií a využiť tak možnosť stretnúť sa s kandidátmi, položiť im otázky, vypočuť si ich prezentáciu, názory, reakcie. 

Obecné dišputy moderuje Peter Quarda. 
Z diskusií bude urobený audiovizuálny záznam, ktorý bude zverejnený.