Obecné dišputy

28.05.2013 05:24

 

Vážení občania,
srdečne Vás pozývame na "Obecné dišputy", ktoré sa uskutočnia dňa 4. júna 2013 (utorok) o 18:00 v zasadačke Kultúrneho domu v Bernolákove. Téma do diskusie je: Dary obci Bernolákovo.
Pozvaní sú aj: starosta, poslanci, darcovia.

Cieľom "Obecných dišputov" je nastolenie otvoreného seriózneho dialógu zúčastnených a vytvorenie rovnocenného priestoru pre všetky názory.