Obecné dišputy.

01.06.2013 06:25

 

Pilotný projekt občianskeho združenia K VECI - Obecné dišputy.

Štartujeme diskusie so starostom, poslancami a občanmi obce. Našim cieľom je nastolenie otvoreného seriózneho dialógu zúčastnených a vytvorenie rovnocenného priestoru pre všetky názory.

Prvé Obecné dišputy sa uskutočnia dňa 4. júna 2013 (utorok) o 18:00 v zasadačke Kultúrneho domu v Bernolákove.

Téma diskusie: Dary obci Bernolákovo.

Všetkých Vás srdečne pozývame, zúčastnite sa Obecných dišputov. Pozvaní sú aj: starosta obce, poslanci a darcovia, z ktorých jeden daroval obci 94 000 Eur a druhý 15 000 Eur.

Nižšie vidíte pozvánku, ktorú sme poslali starostovi obce. Podobnú obdržali poslanci a zároveň členovia Komisie financií, výstavby a územného plánovania (Švardová, Požár, Káčer, Štica) a tiež darcovia.

Z diskusie bude urobený audiovizuálny záznam, ktorý bude zverejnený.