O B E C N É D I Š P U T Y 29.10.2013, 18:00, Kultúrny dom Bernolákovo

23.10.2013 08:48

Príďte klásť kandidátom otázky.

Kto nemôže a chce kandidátom položiť otázku, nech ju pošle na: richardcervienka@gmail.com