Nočná pyramída RTVS marec 2013

03.11.2013 19:55

V marci 2013 sme spoločne so Slávom Vokounom mailovali a telefonovali do relácie RTVS Nočná pyramída. Hosťom v tejto časti relácie bola urbanistka a dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.

 

Slávo Vokoun (mail): Čo hovoríte na súčasnú výstavbu sídlisk, na masívu výstavbu satelitných sídlisk pri obciach ako je Bernolákovo alebo ako sú ostatné dedinky na okolí, kde je malý počet obyvateľov, možno 5000 obyvateľov a pribudne ďalších 25000 ?

 

doc. Vitková: Je to nešťastie. Dovolím si to takto veľmi jasne pomenovať. Je to na jednej strane taký všeobecný búm, ktorý sa už v podstate v  západnej Európe prejavoval dlhšiu dobu, ale malo by sa k tomuto rozvoju pristupovať veľmi opatrne. Optimálny rozvoj je skôr ten, ktorý sa obracia do vnútra mesta (obce)  a využíva existujúce voľné plochy, nezastavané, resp. čo je ešte optimálnejšie, že využíva územia, ktoré prestali slúžiť svojmu účelu, povedzme bývalé priemyselné areály alebo nejaké iné časti.

 

Slávo Vokoun (mail): Stavať sa má aj v okolí diaľnice, čo nie je prípustné. Každý pritom hovorí, že rešpektuje udržateľný rozvoj a kvalitu života.

 

doc. Vitková: No, to práve s tou udržateľnosťou – táto forma rozvoja mesta alebo územia nemá nič spoločné s udržateľnosťou. Veď práve tá udržateľnosť je v úspore plôch a minimalizácii záberu poľnohospodárskej pôdy a vo veľmi šetrnom prístupe k jej zastavaniu. Rovnako vôbec nie je ekologická a udržateľná forma dopravy, ktorá vlastne súvisí s takýmto extenzívnym rozvojom a je založená predovšetkým na individuálnej automobilovej doprave. A práve táto forma rozvoja príliš neumožňuje, dokonca aj keby sme veľmi chceli, nejaký rozvoj hromadnej dopravy, lebo tu to využitie je tak extenzívne, že táto hromadná doprava nie je veľmi efektívna.

 

Slávo Vokoun (mail): A tieto projekty pripravujú urbanisti, často absolventi Fakulty architektúry STU v Bratislave. Odborná verejnosť k takémuto urbanizmu mlčí. V minulosti som poprosil niektorých pracovníkov Ústavu urbanizmu a územného plánovania o reakciu na takýto vývoj ale nikto nereagoval.

 

doc. Vitková: Ja teda skôr vnímam tieto projekty ako tlak developerov. Čiže tu je nejaký vklad urbanistov minimálny. Ja sa pohybujem v komunite urbanistov a práve s týmto trendom zápasíme a kritizujeme ho a sme zásadne proti takejto živelnej forme rozvoja miest.

 

Moderátorka relácie: Kritizujete to a padá to na úrodnú pôdu?

 

doc. Vitková: Veľmi sa to nedarí.

 

Moderátorka: Čo myslíte, prečo? Developeri majú lepšie lakte?

 

doc. Vitková: Chýba práve uvedomenie si akéhosi obmedzenia zdrojov a aj vzťahu k nášmu prostrediu. Je to možno spôsobené aj tou túžbou ľudí bývať. Najprv je to taká ideálna predstava – že bývať na vidieku, byť v kontakte s prírodou a nakoniec aj samotný tento mail od pána Vokouna to potiera, že tá kvalita života a prostredia sa takouto formou výstavby degraduje.

 

Slávo Vokoun (mail): Kto stráži odbornosť a etiku v projektoch developerov z komunity urbanistov na Slovensku?

 

doc. Vitková: Je to predovšetkým Komora architektov Slovenska. – Slovenská komora architektov. Táto má vo svojej náplni etiku, existuje etický výbor, ktorý sa zaoberá problémami alebo prekročením istých etických hraníc. Ja by som predsa len k tomu stráženiu územného rozvoja alebo k transformácii územia  dodala, že tento rozvoj územia majú strážiť alebo lepšie povedané regulovať územné plány. Tu ja vidím dosť veľký problém, že tieto územné plány sú spracované na úrovni mesta (obce) ako celku  a skôr regulujú jednotlivé územia z hľadiska funkčného využitia, resp. istej miery intenzity využitia územia, ale nedokážu postihnúť z väčšej miery optimálne fungovanie mikroprostredia, alebo toho prostredia, v ktorom sa človek pohybuje a ktoré vníma. Tu ja vidím veľký deficit a dovolím si tvrdiť, že veľa  problémov vychádza práva z tohto aspektu.

 

Rišo Červienka (telefonát): Dobrý večer, volám sa Richard Červienka, som z Bernolákova a chcel by som  pani docentke položiť otázku. Pred chvíľou ste sa bavili ohľadne výstavby satelitov v okolí Bratislavy. Chcel by som sa pani docentky opýtať, ktorý satelit v okolí Bratislavy považuje za vydarený, lebo, povedzme si na rovinu, ide v prvom rade o moc peňazí. Nechcem to tu viac rozvádzať, proste istá situácia nastala aj v Bernolákove a ide sa stavať. Keď sa už teda musí stavať, že je takýto trend, že developeri majú túto moc, ktorý z týchto satelitov považujete za vydarený , ktorý najviac zohľadňuje urbanistické požiadavky, ktorý ľuďom poskytuje aj verejný priestor  kde nie je len tá masívna výstavba domu na dome.

 

doc. Vitková: Nemám takýto satelit, ktorý by som považovala za vydarený, poviem pravdu. Nie je to optimálny rozvoj a žiadny satelit na okolí nemá, aspoň o ňom neviem, že by mal, všetky atribúty komplexného obytného prostredia.

 

Moderátorka doplnila: Poslucháč mal asi na mysli, aby to bolo naozaj bývanie pre ľudí so všetkým čo k tomu patrí. Aj s nejakým parkom, aj s nejakým športoviskom aj možno s nejakými obchodnými centrami, so všetkým, aby to naozaj bolo miesto, kde sa dá žiť. Miesto na plnohodnotný život. No ale to je škoda, že to takto je, že si to uvedomujete. S tým naozaj treba niečo robiť.

 

Toľko prepis komunikácie s doc.Vitkovou ohľadom nerozumnej až šialenej výstavby satelitných sídlisk, ktorá postihuje náš región.

A riešenie?

Tak ako to celé spackali ľudia to môžu celé zastaviť jedine ľudia.

 

Zdraví Vás

Richard Červienka