Nie je podnikateľ ako podnikateľ...?

27.11.2011 09:14