Nelka už má pomôcky doma :)

27.02.2014 09:10

Spoločne sme pre Nelku zakúpili potrebné nabíjateľné batérie a nabíjačku do prístroja, ktorý jej pomôže lepšie príjmať zvuky z okolia. Faktúra je na sumu 532,13 Eur. Pre Nelku sme spoločne vyzbierali viac, až 788,50 Eur. Ostalo teda ešte 256,37 Eur. Tieto peniaze použijeme na nákup ďalších pomôcok pre Nelku. A jednu ďalšiu pomôcku už aj vidíte na prvej fotke, sú to okuliare. Nelke želáme hlavne veľa zdravíčka, nech sa jej darí. Veď nám už aj prirástla k srdcu. Je to dieťa k veci . 
Na fotkách vidíte zakúpené zdravotné pomôcky a faktúry. 
Ešte raz veľmi pekne ďakujem všetkým darcom za spoluprácu.