Naše Bernolákovo 2-2013

03.11.2013 20:37

Už vo vašich schránkach!!!

Naše Bernolákovo 2/2013

 

 

         Niektorí z Vás, vážení spoluobčania, sa v duchu pýtajú :„ Načo vlastne to Naše Bernolákovo vôbec vychádza?“ Tu je odpoveď. Z obecného časopisu Bernolák sa akurát  tak dozvieme, že v Bernolákove existuje len ZUŠ, policajti, dôchodci a športovci. Aký je však  skutočný život, čo hýbe obcou, čo ju čaká v budúcnosti, na informácie z obecného úradu nikto z redakčnej rady Bernoláka  nemá odvahu  zareagovať, či dokonca vyvolať polemiku. Najskôr  si tam môžete prečítať ich oslavné  tirády na vedenie  obce. A práve  preto si Naše Bernolákovo dalo za cieľ, že bude bez prikrášľovania  mapovať situáciu v Bernolákove, zhodí obyvateľom z očí ružové  okuliare. Chceme, aby  sa  v  budúcnosti  ani  jeden  obyvateľ   Bernolákova  nemohol vyhovárať, že  nebol o problémoch  resp. udalostiach informovaný. Možno sa ho teraz priamo nedotýkajú, ale v budúcnosti môžu mať pre neho fatálne následky. Informujeme :

-          o čudnom nakladaní s majetkom obce,

-          o podozrivom financovaní ešte podozrivejších obecných projektoch,

-          o priam úmyselnej devastácii kvality života v obci,

-          o “nerovnakom metre”, ktorý používa vedenie obce pri jednaní s obyvateľmi, či podnikateľmi,

-          o čudnom “presadzovaní” ešte čudnejších zámerov rôznych záujmových skupín    

 

Deň volieb - deň zúčtovania

 

       Opäť sa zvolebnieva. Tentokrát budeme voliť predsedu (župana) a poslancov do zastupiteľstva  Bratislavského  samosprávneho  kraja. Nedovoľme,  aby sa  tam  dostali  ľudia,  ktorí pľundrujú našu obec, alebo si na ňu spomenú, až  keď sa  priblíži  deň volieb. Jednoducho takí politickí  šmejdi.  Slovensko je na  prahu  novej totality. Každá začínala nevinne, či fašistická alebo komunistická. Poslednou baštou, ktorá v Slovenskej republike zatiaľ odoláva smerákizmu, je  náš  samosprávny  kraj. Preto svojou účasťou vo voľbách nedovoľte, aby sa zopakoval scenár charakterizovaný Martinom Niemoellerom, ktorý bol fašistami v roku 1938 poslaný do koncentračného tábora Dachau. Ten napísal :

„Nacisti  v Nemecku  najprv  prišli  pre komunistov, ale ja  som  sa  neozval, lebo  som  nebol komunista. Potom  prišli  pre Židov, ale ja som  sa neozval, lebo  som  nebol Žid. Potom prišli pre odborárov, ale ja som sa neozval, lebo som nebol odborár. Prišli pre katolíkov, ale ja  som sa neozval, lebo som bol protestant. Nakoniec  prišli  pre mňa, ale  neostal  už nikto, kto by sa mohol ozvať.” 

        Pýtate sa, kto sú to tí  politickí šmejdi a čo vlastne chcú. Sú to krysy, ktoré boli štyri roky zalezené v kadejakých politických funkciách. A teraz pred voľbami vyliezajú a na kus štrúdle, kvetinku, knižku či pero lákajú dôverčivých spoluobčanov, najlepšie  im vyhovujú dôchodcovia. Tí  sú  náchylní naletieť na hocijaké  sľuby, nechajú sa  urážať oplzlými vulgarizmami na úrovni  organizátorov  takýchto  seansov  (napr. v  Bernolákove 12.10.2013). A  čo  očakávajú šmejdi  za  kus „žvanca”? No  predsa  hlasy – hlasy,  ktoré  im  zabezpečia  opäť  bezstarostný život  a  procedúrovanie  sa v tzv. slovenskej  smotánke. V novembri  pristúpime  k volebným urnám  a svojím  hlasom  ovplyvníme  výsledky volieb. Kým  vhodíme lístok do urny, zistime si, kto to myslí s nami naozaj úprimne a kto je politický “šmejd”.

 

Ing. Alexander Molnár

 

Ako neskolaudovať, alebo sú "vyvolení" a "nevyvolení"

 

    Je jedno  kráľovstvo, kde  vládne  železnou  rukou  už  15  rokov  zemepán, ktorému ešte nikto  nepovedal, že  sa  píše  rok 2013 a už niekoľko rokov vládne v okolí kráľovstva demo - kracia. Toto slovo mu je neznáme, robí sa mu z neho husia  koža a preto sa v našom  kráľovstve žije  poddaným tak, ako  sa žije. Sú poddaní, ktorí  sklonia  hlavu  a hromžia  iba  keď ich nikto nepočuje, sú  poddaní, ktorých  to nezaujíma  a hovoria, že všade je to rovnaké.  A sú takí, pre ktorých slovo zemepána je ako slovo božie. Sú však aj  takí, ktorí majú svoj rozum a záleží im na tomto kráľovstve a preto sa  zaujímajú o veci  verejné, čo je  proti „jeho pravidlám ".

    Toto je absolútne  neprijateľné  pre  pána  zemepána  a  v každom takom poddanom vidí hneď nepriateľa a  najradšej  by  ho  dal  zavrieť  do hlbokej  temnice, odkiaľ  by  jeho hlas navonok  neprenikol. Takýmto "neprispôsobivým" poddaným  som sa  stala  aj ja, keď som si dovolila v januári tohto  roku  poslať  zemepánovi  naozaj "hroznú a neuveriteľne drzú  listinu". V tej listine som žiadala o harmonogram prác pri výstavbe kanalizácie na našej  ulici, ktorú  podpísala väčšina poddaných. No  uznajte, taká  opovážlivosť. A toto  som  evidentne nemala robiť. Nevedela som  totiž, že  týmto  sa stanem čiernou  ovcou  v bielom  dome  a hneď sa stanem nanajvýš podozrivým poddaným.                                                                                             Sankcia sa dostavila okamžite. Zemepán poslal  služobníčka  zo  stavebného  úradu,  ohľadom kolaudácie. Pandúrom, ktorí  vyberajú  pokuty, som  riadne  zaplatila  a dodala  všetky listiny, ktoré mali byť konečné a čakala na kolaudačné rozhodnutie. Keď  ubehlo 30 dní, ktoré  podľa zákona  platia  v  okolitých  miestach, tak  som  zašla  za  zemepánom , či náhodou sa aj my tu neriadime zákonmi a kedy teda dostanem rozhodnutie. Úsmev pána zemepána a jeho odpo - veď: „Vám  to tak ponáhľa?", ma  uzemnila  a prišla  som  na  to, že  tieto  zákony  neplatia v tomto našom kráľovstve.           Neskôr som  dostala   listinu, kde služobníček  zo stavebného  radu žiadal doplniť doklady, aj ten,  ktorý som  už  odovzdala,  ale  bohužiaľ, ako sa  vyjadril,  sa  stratil v tomto bordeli. Po doložení ďalších listín, ktoré dovtedy podľa služobníčka nebolo treba, som si išla pre listinu, v ktorej si vymysleli ďalšie  panské huncúctvo. Vtedy som sa  spýtala, či  je  to normálne a služobníček sa vyjadril: "Viete, sú vyvolení a nevyvolení ... .                             Takže zhrniem to asi takto, kolaudáciu  podnes deň  nemám, "pretože od NASA si  nebudem pýtať  vyjadrenie, že  na  mojom  pozemku  budú  pristávať  mimozemské  civilizácie" a po druhé, nebudem  robiť  niečo, čo nemá zmysel a bolo by to nefunkčné a neplnilo by to svoj účel, len aby ma šikanovali a ukazovali mi svoju neobmedzenú moc. Tak, ako v  každej  rozprávke, aj  ku  mne „pricválali” princovia  a ponúkli  mi pomoc v boji s viachlavým drakom zákonnými prostriedkami. Ďakujem im za  to  a dúfam, že sa raz v našom kráľovstve bude žiť dobre všetkým a nie len vyvoleným.                                                                                                                                                                                                

   

Martina Jánošíková

 

 

 

Šmejdi šmejdom

 

         Doba,  v   ktorej   žijeme    by   sa   veľmi   páčila   Nikolajovi  Vasilievičovi  Gogoľovi. Jednoznačne  by  mal o čom  písať, Len  by  musel  urobiť  menšie úpravy vo svojich  dielach. Feudálov  by  nahradil  volenými  zástupcami  ľudu,  koče  autami, namiesto  záhumienkov by písal  o  anglických  trávnikoch, namiesto  hrušiek  o  tujach  a  namiesto  cárskeho  Ruska  by velebil  pseudodemokratické  Slovensko  plné  istôt, dvojnásobných  platov,  či  švajčiarskych dôchodkov. Namiesto o Záporožskej Siči by mohol napisať o Bernolákove.

 

Dej by sa odohrával asi takto:

 

Obraz prvý: Ten sa začína  trebárs  hulákaním  poslanca  v parlamente ako treba starých ľudí chrániť pred   podvodnými  podomovými  predajcami, ako  im  treba dať istotu a pocit silného štátu....óóóóó

 

Obraz druhý:  Malebná dedinka B.. Dvanásteho októbra. Miestna  samospráva zorganizovala pre  milých   starkých  a  starké  vkusnú   intelektuálnu  zábavu   spojenú  s  istotou   politickej kortešačky. Veď je deň úcty k starším a na tých treba myslieť, aby pocítili istoty....óóóó

 

Obraz tretí: Táto časť je  pomerne  krátka. Na  scénu  vstupuje  podomový predajca , ktorý sa vyznačuje  vlastnosťami  čestného  a úprimného  človeka. Jeho  postava dáva zástupcom obce peniaze  za  prenájom  obecného  kultúrneho  domu. Viete, to  je  za  ten výnimočný program, ktorý  dáva   starkým  istotu , “výhodného”  nákupu   čohokoľvek  a  za   akúkoľvek,  len  nie normálnu sumu.

 

Obraz štvrtý:  Päťdesiat  starkých  vychádza  z  kultúrneho  domu,  na  ich  tvárach  je  badať skleslý  pohľad,  pocity  vo vnútri  majú  zmiešané. V  tomto  prípade  boli “výhodnou” kúpou  molitany  s  káblikom  a  zázračnou  schopnosťou  liečiť,  ktorú však ešte nikto nezaznamenal. Možno práve preto  je  tak  veľmi  zázračná. Veď  povedzte sami,  neoplatí  sa  za  niečo  také, investovať dvojmesačný dôchodok? Pre zdravie , ktoré je pre každého z nás to najpodstatnejšie. Istotu cíti každý jeden z nich.

 

Obraz piaty: Nachádzame   sa  v   obchode  s  potravinami,  oddelenie  mliečnych  výrobkov. Nemenovaný starký si dvadsať minút vyberá  vhodný  jogurt pred  skončením záruky a dumá nad tým, že im to s jeho milovanou ženou spolu s pečivom na dnes bude musieť stačiť.

 

Obraz posledný: Zobrazuje  hlásenie  obecného rozhlasu s pozvaním starkých  do toho istého kultúrneho domu na premietanie filmu s týmto sloganom:

 

„ Jedná  sa o jeden  z najlepších  filmov  poslednej  doby,  poukazujúci  na podvodné praktiky predajcov na predvádzacích akciách. Film odporúčam  predovšetkým  starším spoluobčanom, ktorí sa najčastejšie stávajú obeťami týchto podvodníkov.“

 

Plakať a smiať sa ešte smiete, v tom máte istotu. Ja si idem do knižnice požičať nejakú knižku od  Nikolaja  Vasilieviča  a  ľahnem  si  na  molitan  s  káblikom,  ktorý  priniesol  môj  otec z kultúrneho domu. Uvidíme, možno tie zázračné schopnosti molitanu objavím práve ja.

 

Ing.  Michal Peleš 

 

„Podarený“ poslanec BSK.

            Priatelia, neviem či viete, ale starosta Bernolákova Ing. Ľubomír Poór je zároveň aj poslancom Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) za náš volebný obvod,   t.j. za obce Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, Chorvátsky Grob, Malinovo a Zálesie. Keďže sa blížia voľby do BSK (budú 9. novembra 2013) rád by som sa s Vami podelil o moje skúsenosti s týmto pánom poslancom.

            Dňa 30.4.2012 som ho oslovil listom, v ktorom som sa pýtal, akej agende sa v rámci BSK venuje a aké problémy rieši. Ďalej som sa ho opýtal, čo konkrétne ako poslanec BSK pre Bernolákovo a ďalšie obce spadajúce do nášho volebného obvodu urobil a robí v tomto volebnom období. Posledná otázka z mojej strany znela, na akom probléme aktuálne pracuje.

Odpovede som sa dočkal po mesiaci. Presnejšie 29.5.2012. V liste poslanec Poór stroho uvádza, citujem:

„Pokiaľ ide o prácu a aktivity poslanca BSK, tieto sú vymedzené v zákone č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov, a tak ako ostatní poslanci aj ja sa podieľam na úlohách v zmysle prijatých uznesení.“

Nuž, na takúto odpoveď som čakal mesiac. Všeobecné blá blá blá. Plynul mu tretí rok vo funkcii poslanca BSK za náš volebný obvod a on nebol schopný napísať nič konkrétne o svojej činnosti. V § 12, odstavci 2, písmeno „d“ Zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov je napísané jasne: „Poslanec je povinný najmä informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti a o činnosti zastupiteľstva.“

Na čo je nám takýto poslanec, ktorý nie je schopný konkrétne informovať občana o svojej činnosti?

Nuž napriek všetkému kandiduje znovu vo voľbách do BSK, ktoré budú už 9. novembra 2013. Na svojej predvolebnej web stránke píše, citujem: „Dôverne poznám problémy, ktoré je potrebné riešiť, úlohy, ktoré treba zrealizovať, a tým vylepšiť a skvalitniť život našich spoluobčanov.“ – no zrejme tieto problémy nepozná vôbec, keď nie je schopný ani len normálne odpísať na žiadosť, v ktorej sa občan pýta práve na to, čo vlastne pre nás robí. 

            Iný prípad: Občania z Dunajskej ulice sa v máji 2011 obrátili na starostu Poóra, aby pomohol vyriešiť dopravnú situáciu na uliciach Dunajská a Trnavská pri hydinárni. Okrem iného žiadali prechod pre chodcov cez frekventovanú Trnavskú ulicu taktiež pri hydinárni. Ani len odpovede na svoju žiadosť sa nedočkali. Odpoveď neprišla žiadna skoro dva roky. Až keď sa poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Alexander Molnár  vo svojej žiadosti, podanej cez infozákon koncom januára 2013, dotazoval u starostu ako tento problém rieši, konečne sa  starosta Poór unúval k odpovedi. Čo sa týka prechodu pre chodcov na Trnavskej ulici pri hydinárni reagoval nasledovne, citujem: „Uvedená komunikácia nie je vo vlastníctve obce a zriadenie takéhoto prechodu nie je v našej kompetencii.“

Nuž, uvedená komunikácia naozaj nie je vo vlastníctve obce, lenže pána starostu vôbec netrápi fakt, že je zároveň aj poslancom BSK a mohol teda kľudne pre občanov konať a obrátiť sa na orgány BSK v tejto veci. Neobrátil sa! Neurobil nič!

Na Bratislavský samosprávny kraj som sa ohľadom tohto problému obrátil ja. V apríli 2013 som napísal list so žiadosťou o pomoc. Do dvoch týždňov som mal odpoveď. Riaditeľ Odboru dopravy BSK Ing. Csáder mi odpísal, že BSK nemá námietky k zriadeniu nového prechodu pre chodcov na uvedenej ceste. Je však potrebné vypracovať návrh – projektovú dokumentáciu s vyznačeným riešením celej novej úpravy, ktorú vypracuje odborne spôsobilá osoba. Ďalší bod je odsúhlasenie tejto dokumentácie na Dopravnom inšpektoráte v Senci a určenie použitia nového  dopravného značenia Okresným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie taktiež v Senci. Následne BSK poverí správcu komunikácie (Regionálne cesty Bratislava) osadením a vyznačením schváleného dopravného značenia a nového prechodu pre chodcov.

To je všetko. Prechod pre chodcov mohol byť už dávno realitou. No poslanec BSK a starosta Poór nemal absolútne žiadny záujem o tento problém. Vyhovoril sa s ľahkosťou,   že nie je kompetentný riešiť tento problém. A už vôbec nemal záujem riešiť dopravnú situáciu na Dunajskej a Trnavskej ulici. Nuž, kde nie je vôľa, nie je ani cesta.

Keď nie je, podľa jeho vlastných slov, kompetentný riešiť problémy s dopravou, tak na čo je nám takýto poslanec BSK a starosta? Nemá vôľu, nemá ochotu, nemá žiadny záujem riešiť každodenné problémy občanov.

Nuž, ale jemu to nevadí, bez zaváhania znovu kandiduje na poslanca BSK. Na svojej predvolebnej web stránke píše, citujem: „ Preto by som sa rád zasadil o budovanie novej a rekonštrukciu existujúcej dopravnej infraštruktúry....zvyšovanie bezpečnosti občanov...“.

No čo on chce vybaviť, prosím Vás?! Veď obyčajný prechod pre chodcov nie je schopný vybaviť, dokonca nemá problém odpísať, že je nekompetentný tento problém riešiť – pán poslanec BSK ! A on chce dať doprave európsku úroveň? Koho tým Poór zavádza?!

            Ako nás všetkých v Bernolákove informoval poslanec Poór o svojej činnosti, aktivitách, či plánoch v rámci BSK? Počas celého štvorročného obdobia (2009-2013) nezvolal ani jedno verejné zhromaždenie občanov obce na témy spojené s činnosťou Bratislavského samosprávneho kraja. Ako reprezentoval BSK v rámci nášho volebného obvodu?  Nevieme čo BSK pre nás robí, aj práve vďaka takejto nečinnosti poslanca. Zamyslite sa i v ostatných obciach nášho obvodu, ako Vás Poór informoval.

            Na stránke Bratislavského samosprávneho kraja si pozrite zoznam poslaneckých dní poslancov BSK, koľkokrát sa za toto volebné obdobie stretli s občanmi, a špeciálne si pozrite toho nášho poslanca Ľubomíra Poóra – k dátumu 27.10.2013 nemá uvedené ani jedno stretnutie ako poslanec BSK s občanmi. Čo k tomu dodať?

            Podarilo sa mu síce získať dotáciu na realizáciu Historického náučného chodníka po Bernolákove, no neviem, či informačné tabule tohto náučného chodníka nie sú viac hanbou pre nás ako prínosom. More gramatických chýb, otrasné fotografie, nevyznačené žiadne trasovanie od tabule k tabuli po obci (občan ani návštevník nevedia, ako sa dostanú k ďalšej tabuli, ktorým smerom, chýba turistické značkovanie celej trasy náučného chodníka).

Bez hanby však kandiduje i tento rok na poslanca vo voľbách Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnia 9. novembra 2013.

S úžasom čítam jeho článok v  Ivanských novinách. Pred voľbami v roku 2009 si v čísle 4/2009 dal uverejniť predvolebný článok. Začína slovami „Spájajú nás ľudia“. A ďalej pokračuje: „Bohaté skúsenosti, ktoré som získal za 17 rokov pôsobenia v samospráve chcem zužitkovať v prospech občanov všetkých obcí nášho volebného obvodu. Dôverne poznám problémy, ktoré je potrebné riešiť, úlohy, ktoré treba zrealizovať, a tým vylepšiť a skvalitniť život našich obyvateľov.“ Na svojej aktuálnej predvolebnej web stránke píše, citujem: „Bohaté skúsenosti, ktoré som získal za 21 rokov pôsobenia v samospráve chcem zužitkovať v prospech občanov všetkých obcí nášho volebného obvodu. Dôverne poznám problémy, ktoré je potrebné riešiť, úlohy, ktoré treba zrealizovať, a tým vylepšiť a skvalitniť život našich obyvateľov.“ Ani len za to mu nestojíme, aby si prerobil predvolebné blá blá blá. Drzo si nakopíroval ten istý predvolebný text, ktorý mal pred štyrmi rokmi!

Aj sľuby sľubuje tie isté, ktoré sľuboval v roku 2009. Neskutočné!!! Pozrite si jeho predvolebný článok v Ivanských novinách č.4/2009 a porovnajte vtedajšie jeho sľuby s terajšími sľubmi/cieľmi  na jeho aktuálnej predvolebnej webovej stránke. To isté, čo sľuboval v roku 2009 sľubuje aj v roku 2013!!! (Ak si stránku po tomto odhalení zmení, mám ju uloženú ako dôkaz.)

Nastaviť mu zrkadlo v týchto voľbách je viac ako žiaduce a potrebné. Len Vy ho môžete zastaviť. A to už čoskoro, v sobotu 9.11.2013.  Fakt „podarený“ poslanec BSK !!!

S pozdravom

Mgr. Richard Červienka


 

Na jar v roku  2010 som napísala do obecného časopisu Bernolák článok s názvom

Kto sa nepýta, ten sa nedozvie!(Kto sa domáha, ten aj tak nič nezmôže!)

https://www.bernolakovo.sk/bernolak/2010/cb2010_2.pdf

 

            Išlo o príbeh jedného pozemku, ktorý sa stal cestou, či skôr, jednej cesty, ktorá sa nevedela a ani nevie už roky stať stavebným pozemkom. Článok vzbudil záujem aj u vedenia obce. Starosta obce Bernolákovo pán Poór osobne na článok reagoval. Teda viac na mňa ako  vtedajšiu poslankyňu, ako na samotný fakt, že ulica Kvetná nie je cesta, ale súkromný pozemok. Kvetná je a bola problém, o ktorom obec Bernolákovo vie roky, ako bolo vo vyjadrení pána starostu uvedené. Len na upresnenie je to ulica, ktorá spája Železničnú ulicu s Nálepkovou ulicou, keď pôjdete po ceste smerom na Senec popri  bývalej Družstevnej predajni, dnes Mojej samoške. Aj dnes po rokoch platí, že vlastníctvo k pozemku (ulici Kvetná), ktorý je obcou užívaný ako cesta, je nesporné, obec stále pozemok užíva a vlastník má jedinú šancu domáhať sa súdnou cestou svojich práv (ako mu odporučila aj prokuratúra). V článku som  spomenula, že vlastníci pozemku nedali súhlas s vybudovaním kanalizacie. To, čo som neuviedla, bol ale fakt, že nesúhlas s vybudovaním kanalizácie na svojom pozemku dali majitelia písomne, riadne ho obci doručili a urobili tak ešte v roku 2008. Dva roky pred uverejnením môjho článku v Bernoláku.

            Obyvatelia ulice Kvetná v Bernolákove začiatkom leta 2013 dostali list, v ktorom im obec oznámila, že na ich ulici nebude vybudovaná kanalizácia. Vysvetlenie bolo jasné -  majitelia pozemku nedali s jej vybudovaním súhlas. Chápem, že bolo potrebné obyvateľom ulice Kvetná oznámiť, že desiatky rokov živený sen o napojení sa na kanalizácu bude vždy pre nich len snom. Jednoducho a jasne kanalizáciu obec na ich ulici budovať nebude.

            Ľudia na ulici okamžite zareagovali, z čoho vznikla zaujímavá reportáž dostupná na internetovej televízii OKO BERNOLÁKOVA pod názvom Kvetná ulica - kanalizácia, ktorej výstavba skončila skôr ako začala. Reportáž bola zverejnená 4. júna 2013 a tu je odkaz na ňu:

https://sk-sk.facebook.com/pages/Oko-Bernol%C3%A1kova/119335621596208

Pred 4. júnom 2013 sa nám podarilo nasnímať mapu pôvodného projektu (visela na pútači pri vjazde do obce). Ulica Kvetná je tam uvedená ako jedna z ulíc, kde kanalizácia vybudovaná má byť. Krátko po zverejnení reportáže ale mapu aktualizovali. Zmenu sme zaznamenali tak na intrenterovej stránke obce, ako aj na pútači pri vjazde do obce. Dnes nájdete na internete aktuálnu informáciu o budovaní kanalizácie v obci, kde už Kvetná do plánu budovania kanalizácie zahrnutá nie je:

https://www.bernolakovo.sk/obecurad/vystavba-obce/kanalizacia-1-etapa/kanal-1-2013-situacia-full-10.jpg

            Myslím na sklamanie ľudí žijúcich na Kvetnej ulici, časti Nálepkovej a Železničnej, veď aj ja živím nádej a roky čakám na vybudovanie kanalizácie.  Kladiem si ale niekoľko otázok:

Odkedy vedenie obce a poslanci z komisie výstavby vedeli o tom, že sa na ulici Kvetná nikdy žiadna kanalizácia budovať nebude? Vedeli o vyjadrení majiteľov pozemku z roku 2008? Vedeli to v roku 2010, kedy som o prípade jednej ulice napísala článok a kedy Ministerstvo životného prostredia SR v apríli 2010 vydalo Rozhodnutie o schváleni žiadosti o nenávratný finančný prostriedok na vybudovanie kanalizácie v obci Bernolákovo? Vedeli to v roku 2012, kedy bolo odovzdané stavenisko a začala sa výstavba? Vedeli to až v lete tohoto roku, kedy to oznámili svojim spoluobčanom?

Ak obec vedela už v roku  2008, že majitelia pozemku obci písomne oznámili svoj nesúhlas s budovaním kanalizáce, prečo ulica Kvetná bola zahrnutá do pôvodného projektu?

                                                                                                         

Mgr.Iva Pipíšková

PS: Alebo je to všetko inak a mám dať na klebetu, že „všetci“ o tom vedeli, ale spoliehali sa na to, že majiteľov pozemku  jednoducho a po slovensky povedané „zlomia“?

 

Bez komentára :

Videozáznam z Dňa úcty k starším z 12.10.2013 nájdete v TV Oko Bernolákova                                            

                                                                                                                                                       

nase.bernolakovo@gmail.com

Toto  vydanie vyšlo v októbri 2013