Nakladanie s obecným majetkom

11.07.2011 05:27

https://www.youtube.com/watch?v​=vWSL9KZV-UY

www.youtube.com
Dokument o tom, čo môžu občania robiť, ak ich obec nakladá so svojim majetkom nehospodárne. Scenár a réžia: Zuzana Piussi a Robert Kirchhoff.