Nahliadnutie do obecného projektu obnovy detského ihriska na Družstevnej ulici - zamieta sa.

15.09.2011 16:09

Odpoveď OÚ - ich projekt obnovy detského ihriska.