Náčelník obecnej polície v Bernolákove a moja osoba...

11.05.2011 05:47

Náčelník Obecnej polície v Bernolákove - pán Róbert Široký má o mojej osobe listinné dôkazy, v ktorých nie už odjakživa konám spravodlivo.Vyzývam ho teda k zverejneniu tohto materiálu. Richard Červienka