Náčelník Obecnej polície sa snáď vyjadrí.

17.10.2011 09:01
Práve som dotelefonoval s Náčelníkom Obecnej polície. Stále mu ponúkam priestor na vyjadrenie sa k situácii. Čakám na jeho mail alebo list.