Mgr. Melichárková, členka redakčnej rady Bernoláka, je vyzvaná napraviť svoju chybu.

20.01.2012 21:33
Žiadame, aby Mgr. Melichárková spravila v nabližšom vydaní časopisu Bernolák 1/2012 nápravu v rámci dodržiavania etického kódexu novinára. Neobjektívne totiž informovala verejnosť vo veci výstavby Zariadenia pre seniorov a 2x12 bytových jednotiek.