Máme záujem o infotabuľu v centre obce.

10.08.2011 09:23

Občianske združenie K VECI chce mať svoju infotabuľu v rámci obnoveného centra obce, prostredníctvom ktorej bude informovať všetkých občanov našej obce o svojej činnosti. Podali sme na obecný úrad túto žiadosť: