Máme záujem informovať i prostredníctvom infotabule v centre obce. Nie každý z nás má totiž internet.

14.06.2011 09:29

Občianske združenie K VECI má záujem o informačnú tabuľu, na ktorej by informovalo občanov obce o svojich aktivitách, nakoľko nie všetci máme internet. S touto požiadavkou sme sa obrátili na Obecný úrad. Zástupca starostu pán Bečica mi oznámil, že po ukončení obnovy centra obce sa budú info tabule nanovo prideľovať občianskym združeniam, ktoré prejavia o ne záujem. Verím, že sa ujde aj nám.