Máme infotabuľu o hrade Čeklís.

23.10.2011 08:28

Priestoru, kde je zrúcanina hradu Čeklís, stále niečo chýba. Od piatku
21.10.2011 to už ale nie je informačná tabuľa o hrade Čeklís. Na
príprave tabule sa podieľalo veľa ľudí. Už to je dobrý fakt, lebo
spolupráca je divotvorná. Finančnú podporu sme získali od nadácie
Orange (300 EURO). Grafickú podobu vytvoril Peťo Horváth. Infotabuľu
vyrobila firma Neonex, s ktorou bolo príjemné spolupracovať.
Infotabuľu sme osadili v piatok, ale pred tým sme tu mali už
brigádičky, aby sme priestor pripravili (zmákli si Zuzka, Vlado,
Slávo). Konštrukciu infotabule bolo treba zabetónovať. Obecný úrad
zabezpečil štrk a náradie, vodu sme čerpali u pána Táma, cement kúpilo
združenie Hrad Čeklís. Stretol sa tu veľký trojgeneračný betonársky
tím - František, Slávo, Peter s deťúrencami Peťkom a Renátkou, Saša,
Vilo, troškou prispeli Peter a Lucia, morálne podporovala Renáta.
Samozrejme, v takejto partii je radosť niečo robiť. Bodaj by
infotabuľa čo najdlhšie vydržala slúžiť návštevníkom lokality hradu a
poznávanie minulosti nás robilo lepšími.

Slávo Vokoun

občianske združenie Hrad Čeklís

 

Ako vyzerá infotabuľa: