List starostovi ohľadom obnovy centra obce.

06.02.2011 06:59

 

Pripravujeme list starostovi obce s otázkou prečo nezvolal verejnú občiansku schôdzu v roku 2009 k zámeru: Obnova centra obce. Občania sa až v novembrovom čísle časopisu Bernolák (rok 2010) dozvedeli čo sa bude stavať a ako to celé bude vyzerať.

 

List pre starostu obce bol podaný v podateľni Obecného úradu 15.4.2011. Čakáme na odpoveď.

Kópia listu:

Starosta 15.4.2011.pdf (49,2 kB)