List prokurátorke JUDr. Markovej ohľadom výstavby Zariadenia pre seniorov a 2x12 bytových jednotiek.

17.10.2011 08:05

K VECI píše list prokurátorke JUDr. Markovej ohľadom výstavby zariadenia pre seniorov a 2x12 bytových jednotiek: