List ohľadom výstavby Penziónu Pohoda, resp. dnes už Zariadenia pre seniorov a 2x12 bytových jednotiek plus odpovede naň.

10.09.2011 13:36

Dňa 23.3.2011 poslalo občianske združenie K VECI tento list zainteresovaným osobám do výstavby Penziónu Pohoda, dnes už známi pod menom Zariadenie pre seniorov a 2x12 bytových jednotiek.Oslovili sme týchto ľudí:
Ing. Matej Biskupič, predseda Správnej rady neziskovej organizácie Penzión Pohoda, bývalý poslanec Obecného zastupiteľstva
Miroslav Káčer, člen Správnej rady neziskovej organizácie Penzión Pohoda, poslanec Obecného zastupiteľstva
Mgr. Iva Pipíšková, členka Dozornej rady neziskovej organizácie Penzión Pohoda, bývalá poslankyňa Obecného zastupiteľstva
Darina Švardová, predsedkyňa Komisie financií, výstavby, územného plánovania a životného prostredia, poslankyňa Obecného zastupiteľstva
Ing. Rastislav Požár, člen Komisie financií, výstavby, územného plánovania a životného prostredia, poslanec Obecného zastupiteľstva
Ľuboš Štica, člen Komisie financií, výstavby, územného plánovania a životného prostredia, poslanec Obecného zastupiteľstva.
Do dnešného dňa máme odpoveď od týchto oslovených:
Ing. Matej Biskupič (poslal list)
Ing. Rastislav Požár (poslal list)
Miroslav Káčer (odpovedal mailom)
Ostatní oslovení nereagovali.
Odporúčam prečítať si odpovede na náš list. Niektoré odpovede tiež obsahujú fantasy domnienky, ktoré ma mohli viesť k napísaniu listu a k záujmu o výstavbu Zariadenia pre seniorov a 2x12 bytových jednotiek. Prajem Vám všetkým príjemné čítanie.

Rišo Červienka

Náš list:

Občianske združenie K VECI, Poštová 6, 90027 Bernolákovo

 

Dobrý deň,

 

     občianske združenie K VECI si vás dovoľuje týmto listom osloviť a požiadať o vaše stanovisko k celkovej situácii ohľadom penziónu Pohoda (ďalej len „penziónu“), nakoľko vaša osoba figuruje/figurovala v orgánoch tohto penziónu (Správna rada, Dozorná rada alebo ste aktuálne členom Komisie financií, výstavby a územného plánovania), za účelom kompletizovania materiálu, ktorý pripravuje naše občianske združenie k zverejneniu.

 

Poprosíme vás o odpovede na nasledujúce otázky:

1/ V roku 2006 bola v časopise Bernolák (číslo 3/2006) zverejnená prvá vizualizácia projektu penziónu. Medzitým sa projekt podstatne zmenil ale občania obce do dnešného dňa nevedia ako má penzión v súčasnej dobe vyzerať – existuje totiž už jeho druhá varianta, ku ktorej sa navrhlo pristavať plus 2x12 bytových jednotiek. Druhá varianta projektu je na Obecnom úrade už od septembra 2010 a občania stále nič nevedia. Projekt a jeho vizualizácia nevisí na úradnej tabulu, ani na www stránke obce, ani v najnovšom čísle časopisu Bernolák (ktoré práve vyšlo) nie je a nebola k projektu zvolaná žiadna verejná diskusia s občanmi obce ani verejné vypočutie.

Čo si vy o tom myslíte?

2/ Momentálne sa ide stavať troj až štvorposchodový penzión (podľa toho, z ktorej strany sa pozeráte na neho – niekde má tri poschodia, niekde štyri poschodia). Plus 2x12 bytových jednotiek stále na pôvodnom mieste – starej materskej škôlky na Hlavnej ulici. Práve v tomto období Obecný úrad predáva pozemky na ulici Topoľový rad. Domnievame sa, že  novo naprojektovaný penzión by sa určite viac hodil do prostredia v ulici Topoľový rad – nakoľko táto ulica poskytuje určite viac pokoja a kľudu pre seniorov ako centrum obce, ktoré je frekventované. I po obnove centra obce, je to stále centrum obce, kde to bude žiť, plánovaný penzión je situovaný v blízkosti frekventovanej cesty. Stále si myslíte, že toto je najvhodnejšie miesto pre stavanie penziónu?

3/ Prečo sa vlastne prvý projekt penziónu zrušil a robil sa nanovo druhý? Predpokladáme, že prvý projekt bol hradený z obecných peňazí – teda z peňazí všetkých obyvateľov obce Bernolákovo. Koľko stál tento projekt, viete? A kto ho zrušil a pritom vynaložil finančné prostriedky z rozpočtu obce na jeho realizáciu? Robila ho firma Energoprojekt a.s. z Bratislavy – určite im bolo zaplatené. Následne však niekto projekt zrušil.

Pýtame sa vás KTO? A keď ho zrušil, či bola voči tejto osobe vyvodená osobná zodpovednosť nakoľko sa zbytočne minuli obecné peniaze?

4/ Viete koľko stál druhý projekt penziónu, ktorý vypracovala firma PROFIS – NZ s.r.o.?

5/ Viete akú kategorizáciu bude mať penzión Pohoda? Sociálne služby sú rozdelené do šiestich kategórií. Od zaradenia do kategórie sa odvíja cena za kalendárny mesiac pre umiestnenú osobu v penzióne.

6/ Určite disponujete cenovou kalkuláciou za kalendárny mesiac prežitý  v penzióne. Koľko vlastne bude stáť mesačný pobyt dôchodcu v penzióne? My predpokladáme (podľa cenových relácií podobných zariadení v blízkosti Bernolákova), že to bude minimálne 600 EUR na mesiac. Koľko dôchodcov sa tak reálne dostane do tohto penziónu z Bernolákova? Koľko seniorov si bude môcť, podľa vás,  dovoliť zaplatiť pobyt v penzióne, keď im nepomôže s platením najbližšia rodina?

7/ Pri výstavbe penziónu sa ráta s peniazmi z Fondu rozvoja bývania, ktoré však ešte vôbec nie sú isté ale búracie práce sú už v plnom prúde. Čo sa podľa vás stane, keď peniaze neprídu? Ostane lukratívny pozemok. A čo s ním ďalej?

8/ Ste si stopercentne istý, že všetky kroky podniknuté zo strany Obecného úradu a vašej strany ohľadom prípravy realizácie penziónu Pohoda (spätne až do roku 2005) sú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky? (Samozrejme pri novozvolených poslancoch sme zvedaví na  stanovisko len ohľadom konania Obecného úradu v tejto veci.)

Vopred vám ďakujeme za vašu odpoveď.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na to, že vaša odpoveď bude kompletne zverejnená v rámci materiálu k penziónu Pohoda, ktorý pripravuje naše občianske združenie.

V prípade, že na tento list  reagovať nebudete, považujeme to za vaše odmietnutie reagovať. A takto to bude aj zverejnené v dokumentoch.

 

S pozdravom                                                                                                                                    

Richard Červienka

predseda

občianske združenie K VECI

v Bernolákove: 23.3.2011

List zúčastneným.pdf (700,3 kB)

 

Odpoveď Ing. Mateja Biskupiča:

Stanovisko - M. Biskupič.pdf (877,2 kB)

 

Odpoveď Ing. Rastislava Požára:

Stanovisko - R. Požár.pdf (871,3 kB)

 

Odpoveď od Miroslava Káčera prišla mailom, tu je kópia jeho odpovede:

"Občania ktorý sa o chod obce pravidelne zaujímajú o planovanej výstavbe vedeli.Kto mal záujem mohol prísť na socialnu komisiu.    Lokalita na Topolovom rade je nevihovujuca pre penzion.  K zmene projektov muselo dôjsť na zaklade potrieb pre Fond rozvoja bývania. Momentalne neviem.  Dufam že bude v prvom rade vyhovovať dôchodcom z obce. Pokial sa nenaplní kapacita penzionu.  Tak ako doteraz budú sa zháňať peniaze na realizáciu,dufam že ich dostaneme.  Áno.    Káčer."

 

Prikladám komunikáciu s Obecným úradom ohľadom Penziónu Pohoda a Zariadenia pre seniorov a 2x12 bytových jednotiek:

Žiadosť + odpoveď (Pohoda 1.4.).pdf (880,1 kB)

Žiadosť + odpoveď (Pohoda 23.3.).pdf (586,9 kB)

 

Prikladám ostatné dokumenty:

Štatút penziónu Pohoda.pdf (2,1 MB)

Zakladacia listina (Pohoda).pdf (1 MB)

Rozhodnutie o registrácii.pdf (851,3 kB)

 

S pozdravom

Richard Červienka

predseda

občianske združenie K VECI v Bernolákove