Lidl drive in :)

12.05.2014 09:12

Sú pre nás vzorom :)

Veď čo nie je zakázané je dovolené, že?