Komunikácia s Obecným úradom ohľadom Penziónu Pohoda resp. dnes už Zariadenia pre seniorov a 2x12 bytových jednotiek.

10.09.2011 14:29

Takto sme komunikovali s Obecným úradom ohľadom Penziónu Pohoda, resp, dnes už Zariadenia pre seniorov a 2x12 bytových jednotiek. V odpovedi na prvú žiadosť sme dostali možnosť stretnutia na Obecnom úrade - prepis zo stretnutia máte v aktuálnych oznamoch zo dňa 29.8.2011.

V druhej žiadosti sa napríklad pýtame v otázke č.4: Na základe čoho došlo k zmene projektu "penziónu Pohoda" na "Zariadenie pre seniorov a 2x12 bytových jednotiek"? Odpoveď sme dostali ako hrom. Prečítajte si ju.
Čo teda viedlo vtedajšie obecné zastupiteľstvo k tomu, že na základe jeho uznesenia došlo k zmene projektu? Čo sa preberalo 15.6.2010 na schôdzi Obecného zastupiteľstva? To fakt netuším.

Ale dá sa na nich "krásne vyhovoriť", že?

... a Červienka, hľadaj si odpovede u nich...hlavne, že my sme ti odpísali...

(kliknutím na prvú fotku budete automaticky presmerovaní do celého albumu na našom facebookovom profile)

 

PS pre obecné zastupiteľstvo:

Dámy a páni,

buďte ostražití, Vaše dvíhanie rúk "za" stopercentne vplýva na chod obce.

Preštudujte si dôkladne všetky dostupné materiály, kým zdvihnete ruku "za".

Nedajte sa nikým a ničím ovplyvniť.

V otázke číslo 4, v žiadosti z 1.4.2011 máte vzorovú ukážku ako sa neskôr dá krásne argumentovať ("vyhovárať?") na Vaše uznesenia,

ktoré ste dvíhaním rúk "za" schválili.

S pozdravom a heslom "buďte ostražití" sa s Vami prednešok lúčim.

Richard Červienka

predseda

občianske združenie K VECI