Komunálne voľby 2014 a zmarené dišputy

03.10.2014 19:59

Voľby

Vážení Bernolákovčania, opäť sa zvolebnieva. 15. novembra budeme voliť starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva na ďalšie štyri roky. Dúfame, že i napriek nešťastne zvolenému dátumu volieb (predĺžený víkend – v pondelok je 17.11. – štátny sviatok ) využijete svoje právo a volieb sa zúčastníte a  nedáte prednosť nejakému

výletu či opekačke, čo by ste mohli neskôr ľutovať. Lebo myslieť si, že Váš hlas nič nezaváži, alebo že sused odvolí a to stačí, je veľmi krátkozraké a ľahkovážne pre vás i pre budúcnosť obce. Svojou účasťou vo voľbách pomôžete tomu, aby v Bernolákove zaviali nové vetry.

 

Zmarené dišputy.

Dňa 25.8.2014 som odovzdal na obecný úrad žiadosť o prenájom priestorov Malej sály (zasadačky) v kultúrnom dome na usporiadanie diskusie Obecné dišputy s poslancami obecného zastupiteľstva a s občanmi obce. Cieľom stretnutia mal byť odpočet poslancov, príležitosť prezentovať svoju poslaneckú činnosť v končiacom volebnom období 2010-2014, možnosť pre občanov klásť otázky priamo poslancom. Termín diskusie mal byť 1.10.2014.

Dňa 12.9.2014 som telefonicky kontaktoval JUDr. Bečicu, ktorý mi oznámil, že priestory na dišputy obecný úrad neposkytne. Bez udania dôvodu. Preto som ho dňa 17.9.2014 osobne navštívil na obecnom úrade, aby mi oznámil dôvod. Odpovedal - lebo neposkytnú. Ďalej som trval na uvedení dôvodu. Na to mi už veľmi podráždene oznámil, že takému združeniu ako je združenie K VECI, priestory neposkytnú, mimo iného preto, lebo združenie ide proti vedeniu obce, proti poslancom a proti občanom. A on ako poslanec nepríde, ani keby sme to organizovali na hrade. Čo dodať? I takýto môže byť prístup zástupcu starostu a súčasne obecného poslanca k občanom.

Podľa Zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. na stretnutie s poslancami majú občania nárok, píše sa v ňom, že poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti. Svojvoľným a účelovým konaním vedenie obce stretnutie občanov s poslancami zmarilo.

Pán Bečica, kto teda naozaj ide proti občanom?

Mgr. Richard Červienka