Komentár k 6. zasadnutiu obecného zastupiteľstva.

03.07.2011 16:14

Prečítajte si môj komentár k 6. riadnemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva zo dňa 21.6.2011. Nájdete ho v sekcii

"Zasadnutia OZ".