K VECI v okrskových volebných komisiách v Bernolákove...?

18.01.2012 09:45

Občianske združenie K VECI informovalo Obecný úrad, že sme ochotní spolupracovať a pomôcť pri príprave volieb do NR SR 10.3.2012. Dostali sme odpoveď - poďakovanie za ochotu pomôcť, s tým, že voľby zabezpečujú zamestnanci obce a jednotlivé politické strany.
Nakoľko nás zaujímajú veci verejné, reagovali sme na výzvu politickej strany Zmena zdola, (ktorá tiež vyzýva občanov aby sa hlásili do okrskových volebných komisií) a prostredníctvom nich sme sa za členov okrskových volebných komisií prihlásili. Menovite: Richard Červienka, Lucia Kancírová, Zdena Březovjaková a Peter Kolarovič. Termín sme stihli.

Ak nás vo volebných komisiách uvidíte, tak sa to podarilo :)