JUDr. Marková odpovedala na náš list ohľadom jej ďalšieho postupu vo veci ňou vydaných protestov proti stavbe Zariadenia pre seniorov a 2x12 bytových jednotiek.

06.11.2011 11:17

 

Dostali sme odpoveď JUDr. Markovej (viď status nižšie) ohľadom ňou vydaných protestov na stavbu Zariadenia pre seniorov a 2x12 bytových jednotiek. Našou hlavnou otázkou bolo, čo chce robiť ďalej s týmto problémom. Odpoveď nám vyrazila dych. Tak si predstavte, že celé to stojí na tom, že pani prokurátorka čaká na info z Krajského stavebného úradu, kedy jeho rozhodnutia o zamietnutí jej protestov na...dobudli právoplatnosť!
Či je už pravda na tej či onej strane, jedna vec je istá: schopnosť aktívnej reakcie a okamžité konanie vo veci zo strany prokuratúry či súdov je na Slovensku UTÓPIA. Bodaj by sa nestavalo takým systémom ako sa stavia, keď máme nečinné najvyššie orgány a čaká sa na papier ohľadom nadobudnutia právoplatnosti. Tí, čo protizákonne stavajú, tiež čakajú na akési papiere ???